Bosteller betrekt bedrijven bij doelstelling voor meer bossen in Vlaanderen

19 september 2022
by Sylvie Baert

Via het initiatief Bosteller wil het Agentschap voor Natuur & Bos zich focussen op het betrekken van bedrijven bij de maatschappelijke doelstelling om meer bossen in Vlaanderen te voorzien. Op 13 september vond een korte webinar plaats over de aanplant van bedrijfsbossen.

Meer bos voor Vlaanderen, namelijk 4000 hectare tegen 2024 dat is het doel van Vlaams minister Zuhal Demir. Hulp nodig om een bedrijf te overtuigen? Lees onderaan dit artikel hoe je het kan aanpakken.

Waarom meer bos?

Er is (te) weinig bos in Vlaanderen. 9% van de oppervlakte in Vlaanderen is bedekt met bos.

Bossen zijn belangrijk in het kader van de klimaatproblematiek want bomen slaan koolstof op. Maar ook voor het lokale klimaat zijn bossen onontbeerlijk. Het zijn de airco’s van Vlaanderen. Daarnaast zijn bossen goed voor onze mentale gezondheid en hebben ze ook een sociale functie. Om de meerwaarde en het belang ervan voor de biodiversiteit dan nog niet te vergeten.

Als we dan inzoomen op de bedrijven dan wijzen studies uit dat bossen belangrijk zijn voor het welbevinden van de medewerkers. Het kan dienen als lunch- en pauzeplek. De medewerkers kunnen er wandelen maar ook voor de mensen die in de buurt wonen is dit bedrijfsbos voordelig.

Medewerking van bedrijven is onontbeerlijk

Dat 4000 hectare meer bos creëren een uitdaging is, dat is voor iedereen duidelijk. Het is uiterst ambitieus, meer nog: zonder medewerking van de bedrijven zal het niet lukken.

Als bedrijf heb je verschillende mogelijkheden:

  • Je kan een bosaanplanting sponsoren
  • Je kan eigen grond bebossen
  • Je kan een grond aankopen en bebossen.

En uiteraard staan bedrijven er niet alleen voor. Bedrijven worden bijgestaan door de Bosgroepen, Natuurpunt en Bos+ voor zowel de administratieve (vergunningen, subsidies, toegankelijkheidsplan, …) als praktische ondersteuning (aanplanting, beheer, …).

Kortom, de mogelijkheden zijn legio. Bossen in Vlaanderen zijn belangrijk voor de toekomst en de rol van bedrijven hierin is groot! Samen (bosalliantie, overheden, particulieren, bedrijven, …) kunnen we werken aan grote boscomplexen die klimaatrobuust zijn.

Plan(t) gewoon dat bos en overtuig je buurbedrijven om hetzelfde te doen, beter vandaag dan morgen en stel het (bij voorkeur) open voor iedereen, want de wereld is van ons allemaal.

Zit je op hete kolen om een bedrijfsbos te plannen en planten of heb je interesse om hier iets mee te doen? Boek dan een bosbabbel voor ondernemingen of neem contact op via meerbos@vlaanderen.be of www.bosteller.be.

Op deze laatste website kan je trouwens ook berekenen hoeveel subsidie je zou kunnen krijgen.