Biodiversiteit in woord en daad

19 augustus 2021
by Sylvie Baert

Als de natuur in balans is, kan deze zonder de mens. Maar bepaalde types natuur zijn ontstaan door beheer van de mens. Als je een hooiland niet meer hooit, een ruigte niet meer maait, een struweel niet meer afzet, … zal dit door successie uiteindelijk bos worden. Is bos dan geen goede natuur? Natuurlijk wel, maar de natuur heeft ook baat bij verscheidenheid. Het is deze verscheidenheid, biodiversiteit, die men met natuurbeheer probeert te bevorderen. Dit door te maaien, kappen, plaggen maar soms ook door gewoon niets te doen.

Al sinds enkele jaren zet VMx in op een werking rond biodiversiteit, naast het aanbieden van opleidingen rond biodiversiteit voor onze leden, als partner in de Vlaamse Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, stropten we nu ook met de Raad van Bestuur de mouwen op tijdens ons jaarlijks cohesiemoment.

De Raad van Bestuur voegde de daad bij het woord en ging een halve dag vrijwilligen in het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. We hielpen het afgemaaide gras van een grasland zorgvuldig afvoeren.

Dat maaien en afvoeren van het gras gebeurt om te verschralen. Een vuistregel in de natuur is immers hoe schraler de bodem, hoe soortenrijker de natuur. Als het afgemaaide gras zou blijven liggen, komen er bijkomend voedingstoffen in de grond terecht. Dit zorgt voor een verrijking van de bodem en dominantie van enkele soorten zoals bijvoorbeeld brandnetels.

Als VMx dragen we graag ons klein steentje bij aan natuurbeheer in Vlaanderen. Het werd een nuttige en plezante namiddag, onder begeleiding van Natuurpunt.

 

Wist je trouwens dat … VMx sinds vorig jaar klimaatneutraal is? VMx behaalde het CO2 neutral label van CO2logic en Vinçotte. De CO2-uitstoot werd eerst gereduceerd en wat overbleef gecompenseerd in een erkend klimaatproject. Momenteel kijken we na om dit ook in Vlaanderen te compenseren, met voorkeur in een natuurproject.