Hoe milieuprestaties verbeteren met ISO14001?

24 juni 2021
by Sylvie Baert

ISO is een internationale vrijwillige standaard die specifieke eisen beschrijft waarvoor een organisatie zich kan laten certificeren. De kerneisen voor alle managementsystemen zijn identiek:

 • Procesmatig denken waardoor je onderlinge relaties en interacties beter leert kennen en beheersen. Tip: begin met het opmaken van een processchema!
 • Risico-gebaseerd denken
 • Deming-cirkel:
  • Plan: contextanalyse, leiderschap (van bovenuit), planning
  • Do: ondersteuning (mensen en middelen), uitvoering
  • Check: evaluatie van de prestaties via keuringen, metingen, audits, directiebeoordeling
  • Act: verbetering: afwijkingen en corrigerende maatregelen en continue verbetering

ISO14001 is een managementsysteem dat een generiek model biedt voor milieumanagement. ISO14001 is toepasselijk voor alle types en groottes van organisaties. Het biedt een raamwerk voor het beschermen van het milieu en voor het reageren op veranderingen.

Het doel van ISO14001 is:

 • Voldoen aan complianceverplichtingen
 • Bereiken van milieudoelstellingen
 • Verbeteren van de milieuprestaties

Hiervoor moet je eerst weten welke risico’s en kansen je hebt als bedrijf, zowel op strategisch niveau (contextanalyse) als op operationeel niveau (inventarisatie en evaluatie van de milieuaspecten).

Tijdens de VMx-infosessie gingen we, met de 70 deelnemers, dieper in op het laatste, namelijk de uitwerking van de milieuaspecten. Het volgende stappenplan werd overlopen:

Stap 1: Identificeren van de directe en indirecte milieuaspecten die de organisatie kan beheersen of beïnvloeden.  Vertrek van de procesflow om geen stappen te vergeten en houd rekening met levenscyclusperspectief.

Stap 2: Bepalen van de milieuaspecten die belangrijke effecten hebben op het milieu. Wetgeving is een belangrijke factor.

Stap 3: Bepalen van risico’s en kansen en plannen van acties

Stap 4: Actualisatie identificatie en evaluatie van milieuaspecten

 

Geïnteresseerd? Hier vind je de volledige presentatie. De 70 deelnemers genoten alvast van deze online VMx-infosessie.