VMx is en blijft een groeiende ledenvereniging gesteund door haar leden

14 juni 2021
by Sylvie Baert

Zoals de wetgeving ons oplegt, organiseerde VMx ook dit voorjaar haar Algemene Ledenvergadering. Een terugblik op 2020 leerde ons dat ondanks corona, VMx heel wat mooie doelstellingen behaalde. De snelle omschakeling naar online events, zorgde ervoor dat we ook in 2020 heel wat opleidingen konden aanbieden. Wanneer mogelijk schakelden we uiteraard terug naar fysieke events. Hoewel het aantal beperkt was, bleken ze zeer waardevol. Ook het ledenaantal van VMx kende in 2020 een kleine stijging.

Met het oog op 2021 werden enkele actiepunten uitgezet, uiteraard gelinkt aan de bijhorende begroting. Samen met jullie enthousiasme, wordt ook 2021 een boeiend en leerrijk VMx-jaar.

De VMx Raad van Bestuur blijft bestaan zoals in 2020, met Bert Leysen als voorzitter. Maar we namen tijdens de Algemene Vergadering de tijd om voormalig voorzitter Herman Van Broeck uitgebreid te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij wordt benoemd tot erevoorzitter van VMx.

Dankbaar voor het vertrouwen en helemaal klaar voor de toekomst!

 

Studiedag ‘Aansprakelijkheid’

Na de algemene vergadering startte onze studiedag over ‘aansprakelijkheid’ met spreker Robin Slabbinck van LDR. Robin besprak heel uitvoerig de aansprakelijkheid van de milieucoördinator:

  • Aansprakelijkheid milieucoördinator
  • Opdracht en plichten
  • Diverse hoedanigheden
  • Eventuele bijkomende functies
  • Aansprakelijkheid: algemeen
  • Extra-contractuele aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid

 

Nogal een boterham… Belangrijk hierbij is dat je je adviezen goed documenteert, bijhoudt en bezorgt aan de juiste personen binnen de organisatie.

De studiedag werd afgerond met de toetsing aan de praktijk met rechtspraak en enkele cases. Een welgekomen opfrissing van toch wel moeilijke, maar o zo belangrijke materie!

De presentatie vind je hier terug.