Manier van bemalen als deel van de oplossing voor droogteproblematiek

2 juni 2021
by Sylvie Baert

Water wordt schaarser en het wordt droger. Vlaanderen heeft de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen en doet het daarmee slechter dan Spanje of Zuid-Italië. De manier van bemalingen uitvoeren is een deel van de oplossing voor de droogte. VMx hield hierover een drukbezette infosessie.

Met de blue deal gaan we de strijd aan tegen droogte met een veelheid aan maatregelen. Een van die maatregelen is bemalingen.

Bemalingen zijn noodzakelijk om de grondwatertafel te verlagen zodat werken “in den droge” kunnen uitgevoerd worden, voor een betere stabiliteit en veiligheid van de bouwput, … Belangrijk hierbij is dat we ervoor zorgen dat de hoeveelheid water die we oppompen zo laag mogelijk is en dat het water dat we oppompen zoveel mogelijk wordt hergebruikt.

Beperken, infiltreren, hergebruiken en terug naar waterloop brengen

Indien hergebruik niet kan, moet geijverd worden voor lozing in een regenwaterafvoer of waterloop. Enkel als alle voorgaande stappen niet haalbaar zijn, mag er nog geloosd worden in de openbare riolering. "Beperken, infiltreren, hergebruiken en terug naar een waterloop brengen. Pas als al die stappen ondernomen zijn of onhaalbaar bleken, kan het een optie zijn om water te lozen in de riolering. En niet te vergeten: Bovendien is elke bemaling meldings- of vergunningsplichtig (rubriek 53)!

VMx hield hierover een online infosessie met maar liefst 155 deelnemers! Voor de infosessie startte ontvingen we een persbericht van het kabinet over werfwater dat niet langer zomaar in de riool mag verdwijnen, want nu verdwijnt nog het overgrote opgepompte grondwater gewoon in de riool. En dat is zonde! Een uiterst actuele en boeiende VMx-sessie dus.