VLAREM-trein 2019

7 mei 2021
by Sylvie Baert

De Vlaamse Regering heeft op 30 april de VLAREM-trein 2019 een eerste maal principieel goedgekeurd. 

Met dit besluit wordt de betreffende milieuregelgeving geactualiseerd op basis van onder meer beste beschikbare technieken. Verder bevat dit besluit nog voornamelijk enkele optimalisaties, kleinere aanpassingen en errata.

Met dit besluit wordt voornamelijk titel II van het VLAREM en het VLAREL gewijzigd. Daarnaast worden ook de volgende besluiten gewijzigd:

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Toezichtcommmisie voor de verwerking van persoonsgegevens. Heb je als VMx-lid opmerkingen hierover dan kan je dit ook bezorgen!

Je vindt de teksten hier terug: