Bodemsaneringen

6 mei 2021
by Sylvie Baert

Cijfergegevens bodemsaneringenBodemsanering is complex en de keuze voor de meest geschikte saneringstechniek is, onder andere gelet op het uitgebreid gamma aan technieken, niet eenvoudig. Vaak is het noodzakelijk om meerdere technieken te combineren om tot een goed resultaat te komen. De afbeelding geeft ruwweg een visualisatie van de frequentie waarmee bepaalde saneringstechnieken worden gebruikt.

Als basis van de sanering wordt in het merendeel van de bodemsaneringen nog steeds geopteerd voor een ontgraving, heel vaak in combinatie met een verlaging van het grondwater. De vrijgekomen ontgraven grond wordt bijna altijd extern gereinigd. Slechts een heel beperkt percentage hiervan wordt gestort of on-site gereinigd.

In een beperkt aantal bodemsaneringen wordt er voor gekozen om (een deel van) de verontreiniging te isoleren. Als deze keuze wordt gemaakt gaat het vaak over oude stortplaatsen/ophogingen.

Voor omvangrijkere bodemverontreinigingen is enkel ontgraving al dan niet in combinatie met het onttrekken van grondwater niet altijd voldoende. Ontgraving van de verontreiniging is ook niet altijd mogelijk. In die gevallen wordt er geopteerd voor een (bijkomende) in-situ saneringstechniek. Enkele veel gebruikte in-situ saneringstechnieken zijn dan bodemluchtextractie en (gestimuleerde) natuurlijke attenuatie.

Bron: Patrick Ceulemans, OVAM