De nieuwe debietmeterplicht

19 april 2021
by Sylvie Baert

De debietmeterplicht gaat in op 1 januari 2022. Vrijdag 26 februari 2021 is het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle vloeibare meststromen en vloeibare andere meststoffen passeren langs debietmeters.

Die nieuwe debietmeterplicht is belangrijk om de Mestbank een waarheidsgetrouw beeld te geven van de nutriëntenstromen. Dat kan alleen als de installaties voorzien zijn van voldoende debietmeters. Een goede opvolging van de nutriëntenstromen helpt om de waterkwaliteit goed te krijgen.

Alle informatie over wat die nieuwe verplichting inhoudt, waar debietmeter geplaatst moeten worden, aan welke voorwaarden de debietmeters moeten voldoen, hoe de registratie en doorstroming van de debietmetersgegevens zal verlopen, kunt u raadplegen op onze website. Klik door naar de VLM-website voor meer informatie over de debietmeters.

 Op welke plaatsen moet u debietmeters installeren?     

Voordat u de debietmeters plaatst, legt u een plan ter goedkeuring voor aan de Mestbank.

Op dat plan staan alle externe en interne leidingen van uw installatie, die de onderlinge processen en opslagen verbinden. Duid op het plan aan waar nu al debietmeters zijn geïnstalleerd en waar u bijkomende debietmeters zou installeren om te voldoen aan de debietmeterplicht.

De VLM zal uw plan beoordelen en u binnen de 30 dagen feedback geven.

Dien uw plan tijdig in zodat u voldoende tijd hebt om de nodige aanpassingen aan uw installatie te doen tegen 1 januari 2022. Welke informatie uw plan moet bevatten leest u in de publicatie Digitale debietmeters: wat u moet weten en doen voordat u aan de installatie begint.

Stuur uw plan via e-mail naar de Mestbank in uw regio:

Code van goede praktijk debietmeters

In opdracht van de VLM heeft het VITO een code van goede praktijk voor debietmeters opgesteld. Die code bevat richtlijnen voor de installatie van, het onderhoud op en de interne controle van debietmeters.

Hoe zal de debietmeter communiceren met de VLM?

Bekijk in de publicatie Digitale debietmeters: wat u moet weten en doen voordat u aan de installatie begint welke softwarematige aanpassingen moeten gebeuren, opdat het centrale systeem of de debietmeter zelf gegevens kan uitwisselen met de VLM.

Bron: VLM