VMx vertegenwoordigt deskundigen, groot en klein, om aan goed sloop-en asbestbeleid in Vlaanderen te werken

22 februari 2021
by Sylvie Baert

VMx organiseert jaarlijks verschillende werkgroepen. Eén ervan is de werkgroep voor sloop- en asbestdeskundigen. Deze werkgroep is actief sinds begin 2020 en bestaat uit een vaste groep van 20 sloopdeskundigen die de sector vertegenwoordigen. De leden zijn een mix van zelfstandigen en werknemers van grotere studiebureaus. Uiteraard kunnen steeds nieuwe leden zich aanmelden om ook deel uit te maken van deze werkgroep. Hierbij wordt wel een actieve bijdrage verwacht.

Deze werkgroep kwam op 11 februari samen. Wat bespreken we zoal op deze werkgroep? De werkgroep is opgericht om de sloopdeskundigen die aangesloten zijn bij VMx vertegenwoordigen bij de andere overlegorganen en onze bezorgdheden daar op tafel leggen.

Zo hebben we vaste vertegenwoordigers bij:

  • Overleg met OVAM mbt de erkenningsprocedure tot deskundige asbestinventarisatie
  • Overleg met Tracimat mbt de standaardprocedures, lastenboeken, controlebezoek, …
  • Overleg met OVAM ikv het sectoroverleg inzake het beheersysteem puingranulaten
  • Begeleidingscomité BBT-studie asbesthoudende reststromen
  • Begeleidingscomité BBT-studie recyclage van bouw- en slooppuin

De vaste vertegenwoordigers zijn aanwezig op de overlegmomenten die hierboven worden opgesomd, koppelen terug naar VMx, waarbij alles besproken wordt met de werkgroep en nemen dit terug mee naar de respectievelijke organen.

Op deze manier trachten we samen te werken aan een goed sloop- en asbestbeleid in Vlaanderen met goed opgeleide sloop- en asbestdeskundigen waarbij zowel aandacht is voor de deskundige die werkzaam is een groter studiebureau als de deskundige die alleen werkt en zelfstandig is.

Heb je hierover vragen of wil je hierover iets met ons delen? Geef het door via sylvie@vmx.be.