Milieuadministratie, vanaf nu een makkie

5 februari 2021
by Sylvie Baert

Op 4 februari vond de 2de VMx-studiedag van 2021 plaats. Luc Vandekerkhove gaf aan de 140 deelnemers een uitgebreid overzicht met betrekking tot de milieuadministratie en voorjaarsverplichtingen die de milieucoördinator elk jaar opnieuw moet doorstaan.

Om dit administratieve luik tot een goed einde te brengen, besprak Luc een systematiek om milieuverplichtingen in kaart te brengen. Hoe ga je hiervoor te werk?

  1. Historiek in kaart brengen
  2. Hou je milieu/omgevingsvergunning actueel
  3. Ga gestructureerd te werk
  4. Bekijk alle (toepasselijke) milieucompartimenten: afvalwater, luchtemissies, afvalstoffen, verpakkingsafval, bodem, grondwater, opslag gevaarlijke producten, koelinstallaties, airco’s, persluchthouders, solventrichtlijn, energie, …
  5. Weet welke gegevens je moet verzamelen
  6. Alle gegevens ordelijk klasseren
  7. Milieuverplichtingen opsplitsen in ADMINISTRATIE, METINGEN, KEURINGEN
  8. Maak algemeen geldende kalenders voor ADMINISTRATIE, METINGEN en KEURINGEN
  9. Maak jaarlijks een werkkalender voor het volgende werkjaar
  10. Maak tools om meetresultaten, … bij te houden en kritisch te evalueren

Als je dit doet voor elk bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent, bekom je een bedrijfsspecifiek werkinstrument op maat van het bedrijf. Dit verhoogt de efficiëntie, want hierdoor is een groepering van verplichtingen (vb. keuringen) mogelijk. Bovendien helpt dit systeem bij de budgetopmaak en verhoogt het de rechtszekerheid van het bedrijf, maar ook van de milieucoördinator. Met dit systeem zijn immers al de verplichtingen in kaart gebracht en ook opgevolgd.

Als VMx-lid krijg je de kalenders (zie punt 8 hierboven) gratis ter beschikking. Als dat geen meevaller is! Je vindt ze terug op de VMx-website, in het kenniscentrum (eerst inloggen).