Voorzie minstens 2 laadpunten voor elektrische mobiliteit

4 februari 2021
by Sylvie Baert

Nieuwe gebouwen en parkeergebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden met meer dan 10 parkeerplaatsen moeten uitgerust worden met een minimumaantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen en de nodige accessoires, of met de nodige infrastructuur om de installatie van oplaadpunten in een later stadium mogelijk te maken.

De volgende verplichtingen zijn van toepassing op gebouwen of parkeergebouwen waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend na 11 maart 2021:

Bij niet-residentiële gebouwen, dus gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn, die nieuw zijn of die ingrijpend gerenoveerd worden en die meer dan 10 parkeerplaatsen hebben, moet het volgende voorzien worden:

  • Minstens 2 laadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig
  • Infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor minstens één op vier parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Voor bestaande, niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen, moeten er minstens 2 oplaadpunten komen voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig uiterlijk op 1 januari 2025.

Wie moet hieraan voldoen? Voor een bestaand gebouw of parkeergebouw is de eigenaar van of, in afwijking daarvan indien toepasselijk, de houder van een zakelijk recht op het gebouw of parkeergebouw verantwoordelijk om te voldoen aan die eisen. Bij nieuwbouw is dat de vergunninghouder.