Impact van civiele noodsituatie op omgevingsvergunning

4 november 2020
by Sylvie Baert

Door de heropleving van het coronavirus besliste de Vlaamse Regering om opnieuw de civiele noodsituatie in het leven te roepen. Die loopt van 30 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021. Tijdens die periode is het opnieuw mogelijk om beroep te doen op de afwijkingsregeling van de omgevingsvergunnings- en meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van:

  • Bijkomende ziekenhuizen en verzorgingsfaciliteiten.
  • Bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal.
  • Onderzoeksinstellingen die onderzoek doen naar de uitbraak van het coronavirus.

Lees het besluit en de nota van de Vlaamse Regering over de maatregelen in een civiele noodsituatie.

Er zijn dit keer geen maatregelen genomen om procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen, te verlengen of op te schorten.