VMx, de beroepsvereniging voor milieuprofessionals, stelt het voorbeeld in CO2-neutraliteit

22 juni 2020
by Sylvie Baert

Dit voorjaar behaalde VMx het label van CO2-neutrale organisatie. Het CO2-NEUTRAL Label van CO2logic & Vinçotte is de garantie voor echte klimaatinspanningen. Door CO2-neutraal te worden en zijn, wil VMx het goede voorbeeld geven voor haar leden en hen sensibiliseren en bewustmaken van hun handelingen. 

Hét actiepunt voor VMx in 2020 is haar werking en de impact ervan op het milieu te neutraliseren. Daarom ging VMx volop voor het behalen van het label van CO2-neutrale organisatie. Sylvie Baert, coördinator van VMx: “Als beroepsvereniging voor milieuprofessionals vinden we dat we hierin een rol hebben om te informeren, sensibiliseren en leden én ons volledig netwerk te stimuleren.”  
 
VMx werkte voor het behalen van CO2-neutraliteit samen met CO2logic. Het uiteindelijke resultaat van de oefening met CO2logic is de certificatie en het CO2Neutraal label.
 
CO2-uitstoot compenseren in China en bos helpen aanplanten in Vlaanderen
 
Wat houdt zo’n oefening nu precies in? Het start met het berekenen van de uitstoot, gevolgd door verminderen, compenseren en communiceren. De berekening gebeurt volgens een erkende methode bilan carbone volgens ISO 14064 standaard en GHG protocol onder begeleiding van CO2logic. VMx nam hiervoor 2019 als referentiejaar.
 
“Bij de berekening kan je kiezen welke scopes je neemt. Bij VMx hebben we besloten om alle scopes te betrekken in de berekening. We namen dus zowel de directe emissies in rekening veroorzaakt door de werking van VMx (gasverbruik, bedrijfswagen, bedrijfsfiets), als de indirecte emissies zoals het gebruik van elektriciteit. Ook hebben we alle andere indirecte emissies meegenomen in de calculatie, namelijk het gebruik van materialen bij onze opleidingen (papier, broodjes, koffie, …), afval, woon-werkverkeer, verplaatsingen door de leden, … Alles wat we doen werd onder de loep genomen. Nu we weten wat de uitstoot is, moeten we reduceren en compenseren.”, geeft Sylvie Baert aan.

“De CO2-uitstoot zal gecompenseerd worden in China doordat we investeren in een project om de CO2-uitstoot daar te doen dalen. Door de financiële steun die VMx verleent aan dit project, worden gezinnen in China voorzien van kleine kookstoofjes zodat men niet langer op open vuur moet koken. Hierdoor verbruikt men veel minder hout, waardoor er minder bos zal gekapt worden. Daarnaast bekijken we ook hoe we een Vlaams project kunnen steunen. Hoe, weten we nog niet, maar de gesprekken over de mogelijkheden hierrond zijn nog volop aan de gang.”
 
Oprechte en werkelijke klimaatinspanningen

Het CO2-Neutraal label garandeert dat een bedrijf, organisatie, product of dienst hun CO2-uitstoot berekent, vermindert en compenseert. Alleen bedrijven die deze verschillende stappen doornemen kunnen dit label ontvangen. Het is dus een garantie voor oprechte & werkelijke klimaatinspanningen. Een CO2-Neutraal bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid voor de overblijvende CO2-uitstoot in plaats van deze door te schuiven naar de maatschappij en toekomstige generaties. Het label van CO2-neutrale organisatie is één jaar geldig.

Ook geïnteresseerd om dit label te behalen? Alle informatie vind je hier. 

De externe validatie van Vinçotte van het CO2-NEUTRAL Label vond begin oktober plaats. Conclusie: alles is correct verlopen! Op naar volgend jaar!