Aangepaste verzekeringspolis voor VMx-leden

11 februari 2020
by Sylvie Baert

Echter door de invoering van nieuwe wetgeving Peeters-Ducarme (vanaf 01/07/2019), van toepassing op intellectuele beroepen in het kader van onroerende werken, heeft onze partner makelaar Group Casier de polis aan een marktstudie onderworpen. De herziening brengt betere voorwaarden én aanzienlijk lagere tarieven met zich mee.

Vanaf jouw eerstkomende jaarvervaldag dien je minstens te voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet Peeters-Ducarme. Deze stelt volgende minimum te verzekeren kapitalen per schadegeval:

 • 1.500.000,00 euro lichamelijke schade
 • 500.000,00 euro materiële en immateriële schade
 • 10.000,00 euro toevertrouwde goederen

Mogelijks voldoe je al aan de wet, maar mogelijks dien je jouw verzekerde kapitalen te verhogen.

Je hebt de keuze tussen twee formules:

 • Verzekering conform de wet: 1.500.00,00 euro
 • Verzekering verhoogde kapitalen: 2.500.000 euro (vermengd)

Gezien het geringe premieverschil adviseren we te kiezen voor de formule met de verhoogde kapitalen.

Daarnaast biedt het nieuwe verzekeringsprogramma ook een aantal nieuwe voordelen en mogelijke uitbreidingen:

 • BA uitbating standaard mee opgenomen binnen de dekking (vroeger diende u daarvoor een aparte polis op te stellen tegen een jaarpremie van +- 100 euro)
 • Milieu- en omgevingsadvies voor buiten-decretale opdrachten kan meeverzekerd worden mits een bijpremie van 25%
 • Preventieadvies kan meeverzekerd worden mits een bijpremie van 10%
 • Rechtsbijstand Euromex 18,69 euro jaarpremie (sterk aangeraden!!)
 • Pluraliteitskorting 5% per bijkomende milieuspecialist (vroeger was het 2,5%)
 • 30% korting voor interne milieucoördinatoren

Deze polis die uitsluitend voor VMx-leden is opgesteld heeft de beste voorwaarden op de markt. 

Grijp nu alvast het moment aan om je huidige polis te laten analyseren, en te bekijken of een instap in dit verzekeringsprogramma interessant is.

Interesse of wens je meer informatie?  Neem dan snel contact op met onze contactpersoon bij Group Casier: Sara Adam via s.adam@casier.be of 056 261 336.