VMx op het kabinet Omgeving

13 februari 2019
by Sylvie Baert

Dit zijn de wijzigingen: 

  • Deelname aan studiedagen en seminaries met omgeving (leefmilieu en ruimtelijke ordening gelinkt aan milieu) als centraal thema
  • Deelname aan sectorale overlegmomenten, vaktechnische werkgroepen ingericht door sector- of beroepsverenigingen met kennisuitwisseling over leefmilieu en de wetgeving rond bedrijfsinterne milieuzorg: maximum. 15 uur per jaar
  • Actief doceren van milieukennis tijdens seminaries en opleidingen met leefmilieu als centraal thema: maximum 15 uur /jaar voor niet-recurrente vorming, bij herhaling van onderwerpen maximum 8 uur per jaar. 
  • Valorisatie van de inzet van actieve interne milieucoördinator voor een bepaald intern uitzonderlijk milieuproject in het bedrijf met een maximum van 5 uur per project en een maximum van 10 uur per jaar.  

Hier vind je een overzicht van alles dat kan meetellen als permanente vorming voor milieucoördinatoren en MER-deskundigen.