Omgaan met Covid-19 bij Uitrit4

Sylvie Baert avatar
24/06/2020 09:20 in Databank COVID-19

Omgaan met Covid-19 bij Uitrit4

Als adviesbureau verkeer was het zoeken naar oplossingen - onze klanten bestaan uit lokale overheden, die hun personeel naar covid-gerichte activiteiten heroriënteerden, en initiatiefnemers die een vergunningstraject lopen - en die met een opschorting van de openbare onderzoeken geconfronteerd werden. Ook de lopende verkeersonderzoeken hebben we moeten stilleggen. 

Even leek het alsof we dus niet veel om handen zouden hebben tot het einde van de lockdown. Gelukkig zijn we voorbereid op een dergelijke crisis - jaarlijks maken we een swot op met realistische en minder realistische scenario's. En kijken we wat het vergt om in zo'n geval van een probleem een opportuniteit te maken. Covid zal er niet tussen als scenario, maar wel een ander scenario dat ons inspireren kon. Ik krijg vaak te horen dat je als klein bedrijf je daar niet mee moet bezig houden, met swots en contingency plans. Mwah, ik ben door Covid toch nog steeds voor rampen doordenken voor ze zich voordoen :-)

In de dagen voor de lockdown zag ik de bui al hangen. De besmettingscijfers waren verontrustend. Ik ben in de auto gestapt, en ben kriskras door het land plaatsbezoeken gaan doen, drie dagen na elkaar, om alle basisinformatie voor lopende dossiers zeker verzameld te hebben voor er een lockdown zou komen. Dat bleek een juiste gok. Soms moet je je intuïtie vertrouwen.

Onze eerste zorg ging vervolgens uit naar onze onderaannemers - immers: als zij op langere termijn wegvallen  door te weinig inkomen, dan levert dat een probleem op voor onze werking. Waar mogelijk hebben we hen vroegtijdig aan dossiers laten werken, zodat ze enig inkomen hadden. Voor sommigen waren we de enige partij die nog bestelde. Ook voor een snelle betaling hebben we gezorgd, want overheidssteun laat al wel eens op zich wachten. We hebben momenteel nog geen zicht op wie er na dit kwartaal nog doorgaat.

Onze tweede zorg waren onze klanten. Door de opschorting van de lopende procedures, de mogelijke tweede golf en een bouwverlof tussen beide in, was de vraag hoe hun bouwtargets voor 2020 nog maximaal gehaald konden worden. 

Met onze vaste klanten hebben we virtueel aan tafel gezeten, om na te gaan wat mogelijk was. Op basis van die gesprekken zijn een aantal aangekondigde dossiers pro-actief vervroegd opgestart, wetend dat we door covid met een langere doorlooptijd moeten rekenen. Bij een tweede golf zal het zaak zijn om zo snel mogelijk ook de nodige tellingen te doen in september. Dat kan je best nu al regelen - voor er een tweede golf is.

Op die manier hebben we tussen maart en mei telkens drie van de vier weken het bedrijf kunnen open houden, waar dat anders maar één week zou geweest zijn. Sinds juni zijn we weer volledig operationeel - en helpen we iedereen om zo snel mogelijk in te dienen. Het is even een stormloop, want naast de uitgestelde indieningen is ook de hete adem van het bouwverlof is al goed te voelen.

Om de vertraging te beperken, werkt Uitrit4 in juli alvast door, bouwverlof of niet. We lopen door de uitgestelde openbare onderzoeken nog 10% achter momenteel, maar volgens het 'inhaalplan' zou die achterstand tegen half juli moeten weggewerkt zijn. Dan kunnen we opnieuw even op adem komen.

Hopelijk kunnen we in september ook de geplande participatietrajecten en verkeerstellingen hervatten. Waar dat niet kan, zoeken we samen met de gemeente naar aanvaardbare manieren om het verkeer in kaart te brengen in normale omstandigheden, zodat initiatiefnemers wel hun dossier kunnen indienen - ook al lukt een 'gewone' verkeerstelling even niet. Of werken we samen met de gemeente online participatie en alternatieve participatievormen uit die voor iedereen aanvaardbaar en haalbaar zijn.

Lukt iets niet op de klassieke manier, dan is het kwestie van een valabel alternatief uit te werken. Misschien is dat alternatief wel een blijvertje...

Creativiteit, open communicatie en goede afspraken, ze helpen om ook in buitengewone tijden te blijven ondernemen - niet alleen als individueel bedrijf, maar ook binnen de waardeketen. Ook dat is voor ons duurzaam ondernemen.

1065 reacties