CRC Industries

Sylvie Baert avatar
14/05/2020 09:16 in Databank COVID-19

CRC Industries

Ondanks de impact die de lockdown maatregelen op onze verkoop heeft, is CRC, producent van o.a. reinigingsmiddelen en smeermiddelen, volledig actief gebleven en werden er geen mensen technisch werkloos gesteld.

Alternatieve taken worden uitgevoerd, zaken die vroeger extern gebeurden worden meer intern gedaan, 5S (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren, systematiseren) wordt aangepakt, organisatorisch wordt alles terug op punt gezet (risico-analyses, meetprogramma’s, begeleidingsprogramma’s).

Verder hebben wij verlofdagen (anciëniteits- of ADV-dagen) die, conform arbeidsreglement, voor 30 juni moeten opgenomen worden. Huidig (in COVID-tijdperk) zal daar iets strikter worden op toegezien dan wat vroeger het geval was.

We rekenen op de solidariteit van al onze medewerkers om iedereen veilig en gezond te houden.

1914 reacties