Milieunieuws

25 maart 2020

Uitvoering van Nooddecreet door besluit Vlaamse regering van 24 maart 2020

Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid aan. Op 20 maart 2020 werd dit reeds door de Vlaamse Regering bekrachtigd.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 11 februari 2020

  Aangepaste verzekeringspolis voor VMx-leden

  In Vlarem II is opgenomen dat de externe milieucoördinator moet beschikken over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief beroepsaansprakelijkheid.
  De meeste leden sloten op vandaag al een verzekering beroepsaansprakelijkheid af.

  Lees meer

 2. 4 februari 2020

  Wist je dat Eijkelkamp…

  Wist je dat Eijkelkamp...

  • in samenwerking met vigerende overheden en onderzoeksinstellingen apparatuur ontwikkelt en produceert om infiltratieproeven uit te voeren om na te gaan hoe waterdoorlatend een bodem is of hoe snel verontreinigingen of grondwater zich kunnen verplaatsen in de bodem?

  Lees meer

 3. 3 februari 2020

  Verstrenging door rechtspraak van regelgeving inzake stallen voor hobbydieren

  Via de Codextrein van 2017 werd een oplossing geboden voor het knelpunt dat bestond inzake de mogelijkheid tot het stallen van paarden in agrarisch gebied in het kader van een niet-professionele paardenhouderij.

  Lees meer