Milieunieuws

2 oktober 2019

Het regeerakkoord onder de loep genomen door VMx

Op 1 oktober 2019 werd het volledige regeerakkoord vrijgegeven van onze nieuwe Vlaamse regering. VMx screende dit document van 300 pagina’s en somt hieronder de thema’s op die relevant kunnen zijn voor de milieuprofessionals  zoals omgeving, klimaat, energie en mobiliteit met subthema's ruimte, biodiversiteit, circulaire samenleving, handhaving, bodem, asbest, …

Lees meer

VMx nieuws

 1. 27 juni 2019

  Het eerste rapport is er

  Hoewel de omgevingsvergunning al in februari 2017 voor de provincies van start ging, kenden we dat jaar nog een piek aan milieuvergunningen. Het jaar 2018 is daarom in feite het eerste effectieve jaar van de omgevingsvergunning.

  Lees meer

 2. 24 juni 2019

  PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet

  De voorbije 10 jaar heeft de gewestelijke beboetingsentiteit van het Vlaams Departement Omgeving bijna 13.000 bestuurlijke boetes opgelegd voor milieuschendingen, goed voor een totaal bedrag van 13 miljoen euro.

  Lees meer

 3. 13 juni 2019

  Water, de rest komt later!

  Waterstress, watergevoeligheid, stijgende waterprijzen, waterschaarste, verdroging, … Dit zijn maar enkele termen die spreker Dirk Halet van Vlakwa gebruikt in zijn toelichting over socio-economisch belang van water in Vlaanderen, gezien vanuit een systemische kijk op de VMx-studiedag voor MER-deskundigen op 6 juni in Gent.

  Lees meer