Milieunieuws

17 februari 2020

Toegangsrechten omgevingsloket

De bijzondere milieuvoorwaarden worden door de bevoegde overheid opgelegd in de omgevingsvergunning of de meldingsakte. Bij problemen met de uitvoering van een bepaalde bijzondere milieuvoorwaarde kan de exploitant een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde indienen.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 3 februari 2020

  Verstrenging door rechtspraak van regelgeving inzake stallen voor hobbydieren

  Via de Codextrein van 2017 werd een oplossing geboden voor het knelpunt dat bestond inzake de mogelijkheid tot het stallen van paarden in agrarisch gebied in het kader van een niet-professionele paardenhouderij.

  Lees meer

 2. 21 januari 2020

  Welke auto is het milieu- en klimaatvriendelijkst?

  Of, welke auto is het minst schadelijk voor het milieu en het klimaat? Een vraag waar veel mensen en bedrijven mee zitten.

  ‘De verschillen zijn klein en diesel is zeker niet de slechtste’ krijgen we nu te horen. Maar enkele jaren geleden, sinds de dieselgate, moesten we diesel trachten te mijden en naar een andere brandstof overstappen. 

  Lees meer

 3. 14 januari 2020

  Wat verandert in milieuwetgeving vanaf 1 januari 2020?

  Hieronder brengen we een overzicht van enkele relevante wijzigingen in milieuwetgeving die in werking treden vanaf 1 januari 2020 of later in de loop van 2020. De wijzigingen staan geordend volgens de datum waarop ze in werking treden.

  Lees meer