Milieunieuws

23 september 2020

Bert Leysen wordt nieuwe voorzitter van VMx

Op 17 september werd Bert Leysen, operations manager bij Tauw en milieudeskundige lucht, aangesteld als nieuwe voorzitter van VMx, de beroepsvereniging voor milieuprofessionals. Hij volgt Herman Van Broeck op, na 5 jaar voorzitterschap. Nicole Otten volgt Geert Bogaert, zaakvoerder Bova Enviroplus, op als ondervoorzitter. Zij is senior milieuconsultant, milieucoördinator en ADR veiligheidsadviseur bij Consultes.

Lees meer

VMx nieuws

 1. 14 september 2020

  Sectorale voorwaarden voor windturbines worden gevalideerd

  Het Hof van Justitie heeft zich op 25 juni 2020 bij wijze van prejudicieel arrest uitgesproken over de plan-m.e.r.-plicht van de sectorale normen voor windturbines in het Vlaamse Gewest die vervat zijn in afdeling 5.20.6 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (‘VLAREM II’). 

  Lees meer

 2. 14 september 2020

  Wijzigingen milieuwetgeving

  De publieke consultatie van de teksten van de VLAREM-trein 2019 vond plaats begin 2019. We beogen een eerste principiële goedkeuring van deze trein dit najaar.

  Lees meer

 3. 7 september 2020

  De watertoets binnen de omgevingsvergunning

  De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning. Het doel van de watertoets is het herstel van onze watersystemen, met name een goede waterkwaliteit en waterkwantiteit en dit op chemisch, ecologisch en kwalitatief vlak.

  Lees meer