Ben jij milieuprofessional? Dan heb je geluk!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

-

VMx opleidingen

 1. Werkgroep ziekenhuis.jpg
  20 november '20

  Online werkgroep milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis

  De meeste ziekenhuizen zijn lid van VMx. Daarom bestaat sinds enkele jaren deze werkgroep voor milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis. Natuurlijk zijn ook milieucoördinatoren werkzaam in zorgbedrijven, jeugdverblijven, ... hierop welkom!

 2. industrie.jpg
  24 november '20

  Online infosessie Geurhinder (voor MER-deskundigen)

  Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de meest voorkomende klachten tegen bedrijven. In deze online opleiding wordt gestart met een toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen en de achtergrond hiervan.  Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de toetsingskaders die in een MER van toepassing zijn.   Vervolgens wordt ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe deze gegevens gebruikt worden om de situatie aan de bron of in de omgeving te evalueren. Bij de meetmethodes wordt eveneens een doorkijk gegeven naar digitale systemen om geur te monitoren.

 3. Changemanagement.jpg
  27 november '20

  Milieumanagement. Van strategie naar actie (volzet)

  Gentbrugge

  Net zoals vorig jaar organiseren CSR Campus en VMx een  opleiding over milieumanagement. We gaan vandaag dieper in op milieumanagement in de praktijk.

VMx nieuws

 1. 23 september 2020

  Bert Leysen wordt nieuwe voorzitter van VMx

  Op 17 september werd Bert Leysen, operations manager bij Tauw en milieudeskundige lucht, aangesteld als nieuwe voorzitter van VMx, de beroepsvereniging voor milieuprofessionals. Hij volgt Herman Van Broeck op, na 5 jaar voorzitterschap. Nicole Otten volgt Geert Bogaert, zaakvoerder Bova Enviroplus, op als ondervoorzitter. Zij is senior milieuconsultant, milieucoördinator en ADR veiligheidsadviseur bij Consultes.

  Lees meer

 2. 23 september 2020

  Kunststoffen – van een disruptieve innovatie naar publieke vijand nummer 1 … en terug?

  We leven in een wereld met grote maatschappelijke uitdagingen: klimaatverandering, water management, groeiende wereldbevolking, urbanisatie, voedsel voor iedereen, gezondheidszorg, …

  Lees meer

 3. 22 september 2020

  Een project-m.e.r.-screeningsnota is meer dan een pro forma document

  In een recent arrest van 3 maart 2020 wijst de Raad voor Vergunningsbetwistingen op de samenhang van de project-m.e.r.-screeningsnota en de ontvankelijkheid en volledigheid van een omgevingsvergunningsaanvraag.

  Lees meer