De eerste masterclass milieumanagement was een succes

10 juli 2019
by Sylvie Baert

De laatste dag werd de deelnemers gevraagd om een case voor te stellen. We destilleerden alvast 5 tips om milieumanagement tot een goed eind te brengen binnen jouw organisatie:

  • Een milieumanagementsysteem is maatwerk! Net zoals elk bedrijf anders is, is ook het milieumanagementsysteem anders. Een nulmeting en gap-analyse is heel belangrijk bij de opstart! Doordat het managementsysteem op maat wordt gemaakt, is dit systeem flexibel en past het zich aan als de organisatie verandert. Met een milieumanagementsysteem houd je dus de vinger aan de pols in deze snel veranderende wereld!
  • Bij de opstart van een managementsysteem bepaal je eerst de scope. Belangrijk hierbij is dat je focust op de zaken die er toe doen voor jouw organisatie. Bij De Lijn is dat bijvoorbeeld mobiliteit en CO2-uitstoot, bij Mondi is dat afval en energie, in GZA medisch afval, …
  • Draagvlak is alles! Zonder draagvlak geen milieumanagementsysteem.
  • Meten is weten. Het is noodzakelijk dat iedereen spreekt met dezelfde maten en gewichten (ton, aantal, m³). En heb je cijfers, zorg dat deze centraal terug te vinden zijn, vb. in een cockpit!
  • Durf communiceren over je cijfers. Interne en externe communicatie is belangrijk bij een managementsysteem. Doe het wel op een bevattelijke duidelijk leesbare manier. Gebruik figuren om het visueel interessant te maken! Die figuren die je gebruikt moeten in een oogopslag duidelijk maken wat je wil weergeven.  

Quote over deze opleiding van onze deelnemers:

Leerrijk voor zij die willen starten met een milieumanagementsysteem!

Een aanvaardbaar en betaalbaar vormingspakket in het versplinterde landschap van omgevingsopleidingen.