Ben jij milieuprofessional? Dan heb je geluk!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

-

VMx opleidingen

 1. Tijdelijke natuur.JPG
  15 december '20

  Online infosessie: de voortoets in de praktijk

  Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in standhouden. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelente halen. Bij elke vergunningsplichtige activiteit toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de Europese natuur. Dat gebeurt in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende beoordeling (grondig onderzoek). 

 2. Risico.jpg
  17 december '20

  Online studiedag Gevolgen van bedrijfsvoering op klimaat(sverandering) en omgekeerd

  Net zoals vorig jaar organiseren we ook dit jaar opnieuw 5 studiedagen gratis voor de leden van VMx. Door Corona hebben we beslist deze ook online te organiseren, via Zoom.

 3. puzzel.jpg
  19 januari '21

  Online toelichting Symbioseplatform

  Industriële symbiose is de hoogwaardige inzet van een materiaalstroom van het ene bedrijf in een ander bedrijf.

  Het online symbioseplatform richt zich zowel naar bedrijven, milieucoördinatoren en -consultants, als naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen.

VMx nieuws

 1. 4 november 2020

  Impact van civiele noodsituatie op omgevingsvergunning

  Door de heropleving van het coronavirus besliste de Vlaamse Regering om opnieuw de civiele noodsituatie in het leven te roepen. Die loopt van 30 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021. 

  Lees meer

 2. 30 oktober 2020

  Wijzigingen aan het Omgevingsloket op 3 november

  Op 3 november 2020 komen er een aantal wijzigingen aan de regelgeving die een impact hebben op het Omgevingsloket. 

  Lees meer

 3. 26 oktober 2020

  Driedaagse opleiding over biodiversiteit

  Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen.

  Lees meer