Over Online sessie Mobiliteit: Sturen of volgen? Vanuit noden of vanuit normen? - Interactieve workshop over parkeereffecten en hun milderende maatregelen.

Online sessie Mobiliteit: Sturen of volgen? Vanuit noden of vanuit normen? - Interactieve workshop over parkeereffecten en hun milderende maatregelen.

Tijdens deze sessie gaat onze spreekster Sin Declerc dieper in op volgende vragen:

Parkeernorm versus Parkeernood: 

 • Historiek, methodieken, problemen en contradicties
 • Werken naar oplossingen
 • Quid duurzame mobiliteit versus hoge parkeernormen?

Sturen van parkeernood in Plan- versus Project-MER: 

 • Welke sturing en welke milderende maatregelen zijn mogelijk inzake parkeren - enerzijds op planniveau, en anderzijds projectniveau. 
 • Kan je in beide gevallen (planMER en projectMER) vraagsturend werken? 
 • Is het wenselijk en haalbaar om op projectniveau vraagsturend te werken, en dus te weinig parkings aan te leggen? 
 • Is de inschatting van de effecten op dezelfde manier te doen of niet? 
 • Volstaat de huidige wijzen van inschatten of iets een aanzienlijk effect is? 
 • Als een plan-MER geen aanzienlijk effect vaststelt, kan je dan nog hardmaken dat er wél aanzienlijke effecten zijn op projectniveau - waar bovendien al planlasten en -baten zijn ontstaan? ... 

De doelstelling van deze sessie is enerzijds kennisoverdracht en anderzijds visieontwikkeling. 

Het programma ziet eruit als volgt:

 • 13u45 - 14u00: Welkom - opstart - korte kennismaking
 • 14u00 - 16u00: Interactieve workshop over parkeereffecten en hun milderende maatregelen 
 • 16u00 - 16u15: Afronding

Na de sessie ontvang je een attest voor discipline-specifieke vorming (mens-mobiliteit) van 2u, goedgekeurd door Team MER

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-leden € 200,00

Deel met anderen