Over Opleiding competenties MER-coördinator: Leiderschap

Opleiding competenties MER-coördinator: Leiderschap

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.

De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat een MER-coördinator geen MER-deskundige hoeft te zijn. Deze taak kan ook uitgevoerd worden door een milieucoördinator die de erkenning van MER-coördinator heeft, in het geval dat hij/zij niet het MER coördineert van het bedrijf in kwestie (nog steeds onafhankelijk optreden).

Door het volgen van deze zesdaagse opleiding voldoe je aan de verplichting van de 40 uur opleiding over competenties voor de erkenning tot MER-coördinator. Het is mogelijk om een deel van de opleiding te volgen maar het is sterk aangeraden om de volledige opleiding te volgen.

Programma

We onthalen jou om half 9. We starten om 9 uur en eindigen om 17 uur. ’s Middags is er lunch voorzien.

Je leert als leidinggevende je mensen op een motiverende manier aan te sturen. Het opbouwen van zelfkennis, een zicht krijgen op het functioneren en drijfveren van je medewerker, en hoe je effectief delegeert maken deel uit van de thema’s die we zullen behandelen.

  • Reflectie op je leiderschapsstijl, je kernkwaliteiten en valkuilen binnen leidinggeven.
  • Leidinggeven afstemmen op de situatie en volgens wat nodig is.
  • Effectief leren delegeren en opvolgen
  • Zelfsturing en eigenaarschap van je medewerkers aanmoedigen en motiveren

Spreker: Ann Sterckx

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084

Deel met anderen