Over Opleiding competenties MER-coördinator: Redactionele vaardigheden

Opleiding competenties MER-coördinator: Redactionele vaardigheden

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.

De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat een MER-coördinator geen MER-deskundige hoeft te zijn. Deze taak kan ook uitgevoerd worden door een milieucoördinator die de erkenning van MER-coördinator heeft, in het geval dat hij/zij niet het MER coördineert van het bedrijf in kwestie (nog steeds onafhankelijk optreden).

Door het volgen van deze zesdaagse opleiding voldoe je aan de verplichting van de 40 uur opleiding over competenties voor de erkenning tot MER-coördinator. Het is mogelijk om een deel van de opleiding te volgen maar het is sterk aangeraden om de volledige opleiding te volgen.

Programma

8u00 – 8u30: Onthaal

8u30 – 12u30: 

 • Copywring, de kracht van goed geschreven teksten:
  •  Wat is copywriting (niet)?
  • Helder en lezersvriendelijk schrijven:
   • De essentiële principes.  
   • Schrijven op maat van je doelgroep met respect voor je boodschap.   
   • Lezersvriendelijk schrijven in rapporten, e-mails en brieven.

(Kris Vandekerckhove, MARQANT)

12u30 – 13u30: Lunch

13u30 – 15u00: 

 • Schrijven is meer dan woorden op papier: een blik op inhoud, vorm en stijl.
 • Van papier naar scherm: enkele basisprincipes

(Kris Vandekerckhove, MARQANT)

15u00 – 17u00: Aan de hand van voorbeelden aantonen hoe het moet en hoe het niet moet. Er worden voorbeelden getoond van goed uitgewerkte en duidelijk leesbare MER-rapporten. (Katrien Ponnet)

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 290,00
Niet-leden € 450,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137

Deel met anderen