Luchtmetingen: niet zomaar uit de lucht gegrepen!

1 juli 2020
by Sylvie Baert

Op 29 juni vond onze VMx online infosessie over luchtmetingen plaats met spreker Bert Leysen, verantwoordelijke voor de afdeling lucht bij Tauw België. Maar liefst 36 deelnemers namen deel aan de infosessie!

We lichten een tipje van de sluier op over deze opleiding met enkele interessante weetjes:

Wist je dat…

  • de emissiemetingen uitgevoerd moeten worden door een erkend milieudeskundige lucht (laboratorium lucht) die voor deze parameter erkend is (Vlarel - erkenning volgens parameterpakketten). Dit is niet te verwarren met MER-deskundigen lucht.
  • wanneer er algemene én sectorale voorwaarden gelden, de sectorale voorwaarden primeren? En wanneer bijzondere voorwaarden opgenomen zijn in je vergunning en er andere voorwaarden in Vlarem II opgenomen zijn, de strengste van toepassing is op jouw bedrijf?
  • het doel van een emissiemeting het genereren van een meetwaarde is die dan kan vergeleken worden met een emissiegrenswaarde.
  • een immissiemeting de bepaling van de concentratie op grondniveau is en een emissiemeting de bepaling van de concentratie in het rookgaskanaal op een welbepaalde plaats.  
  • ppm een volume per volume-eenheid is (ml/m³) en dat Vlarem toetst volgens mg/m³? Je moet dus eerst herberekenen voor je kan toetsen.
  • er bij emissiemetingen met een meetfout van 30% wordt gewerkt (Vlarem II)? Dit lijkt veel maar door de soms moeilijke omstandigheden waarin er wordt gemeten is dit geen overbodige luxe. Deze 30% foutenmarge geeft duidelijkheid aan de overheden, het bedrijf en de milieudeskundige die de meting uitvoert.
  • het bij een nieuwe installatie heel belangrijk is doordacht te kiezen waar er zal gemeten worden? Waar de meetsectie wordt gemaakt moet de stroom homogeen en laminair zijn zodat een representatieve staalname mogelijk is.

Wil je meer weten over luchtmetingen? Als VMx-lid kan je de volledige presentatie inkijken op het ledengedeelte op deze website, hiervoor moet je ingelogd zijn. Alle info over lidmaatschap bij VMx.