De gevolgen van Covid-19 voor de bedrijven en de milieuprofessionals

De gevolgen van Covid-19 voor de bedrijven en de milieuprofessionals

13 mei 2020 by Sylvie Baert

covid19.jpg

Gevolgen zijn sectorafhankelijk

De gevolgen van de COVID-19 crisis voor het takenpakket van de milieucoördinator zijn sterk afhankelijk van de sector waarin zijn werkgever(s) werkzaam zijn.

Bedrijven in de voedings- of farmasector hebben bijvoorbeeld méér werk dan anders, in andere bedrijven, bijvoorbeeld in de automotive- en staalsector, is er net een sterke terugval van de vraag en activiteit.

Besparen op externe milieucoördinatoren? Toon aan dat je strategisch kan meedenken

We merken op dat bedrijven en dan vooral de kleine KMO’s besparen, en ook daarom minder beroep doen op externe milieucoördinatoren. De externe milieucoördinator wordt er momenteel minder gevraagd dan voorheen. Sommige grote bedrijven gaan rechtstreeks in gesprek met milieu-inspectie, zonder tussenkomst van de externe milieucoördinator. Milieuzorg daalt dus, maar inspectie is nog actief. Er wordt veel informatie (vb. over afval) opgevraagd per mail, die dan grondig geanalyseerd wordt. 

Het is belangrijk dat bedrijven niet ondoordacht installaties gaan heropstarten. De milieucoördinator moet aantonen dat hij economisch relevant is voor het bedrijf en strategisch kan meedenken! Zo wordt vermeden dat er calamiteiten ontstaan én dat de milieuprofessional zelf financieel getroffen wordt.

Meer tijd voor actualisatie en optimalisatie van vergunningen

In sommige bedrijven en sectoren daalt de tijdsbesteding als milieucoördinator inzake rondgangen en opvolging op het bedrijf zelf, anderzijds wordt opgemerkt dat er momenteel wel ruimte is om te sleutelen aan de vergunningen en deze te actualiseren en optimaliseren. Rondgangen worden wel op alternatieve wijze uitgevoerd, administratief van thuis uit of mits aangepaste uitrusting (mondmasker of gezichtsbescherming) en respect voor de social distancing.

Ook zien we tijdelijke werkloosheid zowel bij externe milieucoördinatoren/omgevingsconsultants, als bij interne milieucoördinatoren waarbij deze mensen één of enkele dagen per week niet werken door de Covid-19 crisis. Sommige bedrijven sluiten ook tijdelijk volledig af.

Wat wel overal gelijk is, is dat bezoeken tot een minimum worden beperkt. Enkel “business critical” is toegelaten. Contractors mogen binnen, mits naleving van de voorwaarden en gezondheidsverklaring voor betreden van het bedrijf. Tot slot zijn ook dienstreizen (nationaal en internationaal) grotendeels stopgezet.

Hoe gaat bij jou? Wij horen het graag. Laat ons zeker weten hoe jij deze periode beleeft.

En heb je al zaken gedaan in het bedrijf waar je werkzaam of aangesteld bent als milieucoördinator, laat het ons weten en inspireer anderen. We voegen dit dan toe aan onze nieuwe Covid-19 databank!