Wist je dat...

Wist je dat...

12 mei 2020 by Sylvie Baert

bbt.jpg

In Vlaanderen het bepalen van BBT in eigen Vlaamse BBT-studies in overleg met overheid en industrie, ter ondersteuning van het milieubeleid, redelijk uniek is (in de wereld)?

In Wallonië en Brussel bestaat zo’n geïnstitutionaliseerde aanpak voor het bepalen van de BBT niet; daar legt men het toepassen van BBT enkel op in de milieuvergunningenregelgeving en zegt men op welke manier BBT geëvalueerd moet worden (criteria gebaseerd op Vlaamse criteria in VLAREM). Dit betekent dat de opgelegde algemene & sectorale voorwaarden voor vergunningsplichtige installaties (eventueel aangevuld met situatiespecifieke ‘bijzondere’ voorwaarden in de vergunning) er gebaseerd moeten worden op de BBT. Wanneer je die voorwaarden naleeft, pas je dus normaal gezien de BBT toe.

Voor Brussel relevant:

 • Ordonnantie milieuvergunningen
  • Art. 3 21° Definitie
  • Art. 6 Bij de vaststelling door de Regering van algemene bindende voorwaarden of voorschriften moeten deze :
   • 1° zorgen voor een geïntegreerde aanpak en een hoog niveau van bescherming van het milieu dat gelijkwaardig is aan het niveau dat door middel van milieuvergunningen kan worden bereikt
   • 2° gebaseerd zijn op de beste beschikbare technieken, zonder dat het gebruik van een techniek of een specifieke technologie wordt voorgeschreven;
   • 3° gelijke tred houden met de ontwikkelingen op het gebied van de beste beschikbare technieken.
  • Bijlage I criteria bij bepaling BBT
 • Algemene en specifieke exploitatievoorwaarden (cf. algemene en sectorale milieuvoorwaarden in VLAREM II)

 

Wallonië:

 • Décret relatif au permis d'environnement
  • Art. 1 19° Definitie
  • Art. 8 Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
  • Art. 56 Sans préjudice de l'article 8, l'autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
 • Conditions d’exploitation

 

Voor bedrijven die de IED-drempels overschrijden, moeten ook in Brussel en Wallonië sowieso de Europese BBT-conclusies gerespecteerd worden.