30 uur verplichte permanente vorming? Dat kan ook op andere manieren dan de standaard (fysieke) opleidingen

30 uur verplichte permanente vorming? Dat kan ook op andere manieren dan de standaard (fysieke) opleidingen

24 maart 2020 by Sylvie Baert

Opleiding.jpg

Als milieucoördinator moet je elk jaar 30 uur permanente vorming volgen. Dat hoeft niet noodzakelijk door het deelnemen aan een (fysieke) opleiding, zoals onze opleidingen of VMx-werkgroepen, … We lijsten even op hoe het nog kan.

Dit zijn zaken die je ook van thuis uit makkelijker kan waarmaken.

Wat kan je doen?

 • Artikels schrijven rond inhoudelijke milieuthema’s. Een artikel moet minimaal één A4 lang zijn. Een erkende milieucoördinator kan maximaal vier artikels per jaar in aanmerking nemen als permanente vorming. Per geschreven artikel kan de erkende persoon forfaitair twee uur permanente vorming in aanmerking nemen. Wij plaatsen jouw artikel heel graag op onze website en onze LinkedIn-pagina.
 • Een uitzonderlijk intern milieuproject neerschrijven en zo je inzet als interne milieucoördinator valoriseren. Dit kan enkel door interne milieucoördinatoren gedaan worden. Dergelijk project telt mee voor maximum 5 uur permanente vorming voor dat bepaald jaar (voor inwerken in de materie, uitwerken project, contact met externe deskundigen, expliciteren en reflecteren over eigen werk, interne en externe communicatie over dit project, …). Je maakt hiervoor een A4 op waarop je het project toelicht en de gevraagde uren verantwoordt. In deze nota wordt het milieuproject besproken:
  • Waarover gaat het project?
  • Wat was de aanleiding?
  • Wat was de rol van de milieucoördinator en zijn tijdsbesteding bij de realisatie van het milieuproject?
  • Kwam er studiewerk bij kijken?
  • Was er overleg met externe deskundigen en/of de overheid?
  • Werd er intern een werkgroep opgericht waarvan de milieucoördinator deel uitmaakt?
  • Werd er intern/extern gecommuniceerd over het project?
  • Was er een vergunning nodig?
  • Hoe werd het project gerealiseerd en welke taken, verantwoordelijkheden, opdrachten nam de milieucoördinator voor zijn rekening?
  • Welke resultaten werden gerealiseerd?
  • Wat liep er goed en wat kon er beter?
  • … 

Per jaar kunnen meerdere milieuprojecten meetellen als permante vorming, goed voor maximum 10 uur permanente vorming. Belangrijk hierbij te vermelden is dat het gaat om een uitzonderlijk project dat niet behoort tot de reguliere dagtaak van de interne milieucoördinator (bv. opvolging van periodieke milieuverplichtingen, omgevingsvergunningsaanvraag, IMJV-aangifte, aangifte digitaal waterheffingenloket, jaarverslag, ...).Telt mee (enkele niet-limitatieve voorbeelden):

  • Procedure windmolen op eigen bedrijfsterrein
  • Opstart eigen waterzuiveringsinstallatie
  • Opmaak mobiliteitsbeleidsplan
  • Implementatie milieumanagementsysteem

 

Maar ook het doceren van milieuvakken telt mee als permanente vorming. Ben jij een goede spreker en wil je graag een toelichting geven van 1 à 2 uur, maar dan online? Laat het weten via sylvie@vmx.be. 

VMx gaat deze periode aanwenden om zichzelf op dat vlak bij te scholen. Wat heb je hiervoor nodig: een laptop/pc met webcam, headset/micro en een stabiele internetverbinding. VMx zorgt voor een platform (max. 10 deelnemers) en de deelnemers.