Coronavirus COVID-19: informatie van het Departement Omgeving voor erkende personen

20 maart 2020
by Sylvie Baert

Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten. Prioriteit moet worden verleend aan de meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu. In de gevallen van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt men de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald.

Uitstel bijscholing of actualisatie-examen

UPDATE 17/03/2020 : wegens de verwachte grote aantallen aanvragen tot uitstel wordt mogelijk een eenmalig algemeen uitstel voorzien. Verdere informatie volgt op deze webpagina.

De erkenning als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof, technicus verwarmingsaudit, stookolietechnicus, koeltechnicus is geldig voor onbepaalde duur op voorwaarde dat u minstens 5-jaarlijks een bijscholing volgt of actualisatie-examen aflegt.

Door de verspreiding van het coronavirus COVID-19 annuleren opleidingsinstelling geplande opleidingen of examens. Bijgevolg kunt u mogelijks niet tijdig een bijscholing volgen of actualisatie-examen afleggen. 

Om een verval van rechtswege van uw erkenning te vermijden, kunt u op basis van art. 55, §3 VLAREL uitstel vragen aan de afdeling GOP van het Departement Omgeving. De afdeling GOP zal u vervolgens een nieuwe termijn opleggen waarbinnen u de bijscholing moet volgen of het actualisatie-examen moet afleggen. 

Wat moet ik doen om uitstel te vragen?

Contacteer het team erkenningen van het Departement Omgeving via het beveiligde erkenningenloket (kies voor de optie ‘bericht aan het team erkenningen’ in het erkenningenloket). 

Vermeld in het bericht onderstaande gegevens:

  • uw erkenningsnummer,
  • naam opleidingsinstelling,
  • oorspronkelijke datum van de opleidingsinstelling voor de bijscholing of het actualisatie-examen,
  • indien gekend: nieuwe datum van de opleidingsinstelling voor de bijscholing of het actualisatie-examen.

Via het erkenningenloket kunt u de status van uw dossier opvolgen. De afdeling GOP zal u een nieuwe termijn opleggen waarbinnen u de bijscholing moet volgen of het actualisatie-examen moet afleggen. 

De afdeling GOP actualiseert ook uw gegevens op de overzichtslijst met erkende personen. Wanneer klanten vragen hebben over de geldigheid van uw erkenning, kunt u hen verwijzen naar deze overzichtslijst.