Je bent milieucoördinator en het bedrijf, waar je nog een kwartaalbezoek moet doen voor 1 april, heeft een bezoekverbod ingevoerd. Wat doe je dan?

Je bent milieucoördinator en het bedrijf, waar je nog een kwartaalbezoek moet doen voor 1 april, heeft een bezoekverbod ingevoerd. Wat doe je dan?

18 maart 2020 by Sylvie Baert

Industrie.jpg

Het zijn momenteel uitzonderlijke omstandigheden waardoor het uitvoeren van een kwartaalbezoek niet meer vanzelfsprekend is op alle plaatsen.

Creatief naar oplossingen zoeken is de boodschap! Als alternatieve oplossing kan je, als externe milieucoördinator, je interne contactpersonen vragen om een rondgang te doen in jouw plaats en foto’s van de kritische punten door te sturen. Deze kunnen dan besproken worden via telefoon, Skype,... Dit voorstel is volgens Team Erkenningen van het Departement Omgeving aanvaardbaar. Op deze manier blijft er toch een controle op de naleving van de milieuwetgeving en kunnen er op basis van de verkregen informatie voorstellen gedaan worden ter verbetering.

In de mate van het mogelijke wordt wel gevraagd om het aantal verplichte jaarlijkse bezoeken te blijven respecteren, evenwel misschien niet allen binnen de vooropgestelde periode.

Binnen de Vlaamse overheid werkt men momenteel aan een uitgebreidere communicatie/regeling om een aantal knelpunten nav Corona wettelijk te kunnen opvangen.