Erkenningen leefmilieu: geef jouw visie

Erkenningen leefmilieu: geef jouw visie

11 maart 2020 by Sylvie Baert

Visie.jpg

De Vlaamse beleidsnota Omgeving 2019-2024 bevat de operationele doelstelling om het instrument erkenningen te evalueren en te herzien als ondersteunend instrument voor de diverse beleidsthema's, evenals de rol van de overheid hierin.

Als eerste stap voert het Departement Omgeving hiertoe een studie uit. De erkenningen waarvoor het Departement Omgeving bevoegd is, worden op een systematische wijze in kaart gebracht en gescreend op de mogelijke beleidsopties.
 
De ontwikkeling van deze beleidsopties gebeurt in een participatief traject. In twee voorbereidende werksessies werden verschillende opties en suggesties tot optimalisatie in kaart gebracht en besproken met verschillende representatieve actoren uit de sector.
 
Met deze online bevraging polsen we graag naar jouw visie. Per erkenning nemen de vragen ongeveer 10 minuten tijd in beslag.
 
We raden je aan de vragenlijst(en) in te vullen op een computer, zodat de elementen van de bevraging voldoende leesbaar zijn. 
Er zijn twee bevragingen die je kan invullen. Je hoeft enkel de bevraging in te vullen waarover je jouw visie wilt meegeven:

  • Bevraging 1 behandelt de erkenningen laboratorium, milieucoördinator, milieudeskundige, MER/VR. Klik hier
  • Bevraging 2 behandelt de erkenningen centrale verwarming, airco, particuliere stookolietanks, brandbeveiligingsapparatuur, koelinstallaties, elektrische schakelinrichtingen, klimaatregelingssystemen motorvoertuigen. Klik hier

Indien je vragen hebt over het invullen van de enquête of technische problemen ondervindt, kan je contact opnemen met de online helpdesk via ella.dekeyne@mobius.eu.
 
Indienen kan tot en met 25 maart. 
 
Wij willen jou alvast hartelijk danken voor de tijd die je wilt vrijmaken om jouw waardevolle visie te delen!

Met vriendelijke groeten,
Departement Omgeving - Team Erkenningen