Toegangsrechten omgevingsloket

Toegangsrechten omgevingsloket

17 februari 2020 by Sylvie Baert

Industrie.jpg

De bijzondere milieuvoorwaarden worden door de bevoegde overheid opgelegd in de omgevingsvergunning of de meldingsakte. Bij problemen met de uitvoering van een bepaalde bijzondere milieuvoorwaarde kan de exploitant een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde indienen.

Ook de burger en de overheid kunnen, als de hinder en de risico’s ten gevolge van de exploitatie hen niet aanvaardbaar meer lijken, via een verzoek tot bijstelling vragen om de milieuvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. De burger of de overheid kan deze bijstelling aanvragen via het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket voorziet hiervoor het projecttype “bijstelling van de voorwaarden door niet-exploitant”.

Hoewel de initiatiefnemer die de bijstelling aanvraagt in dat geval niet de exploitant is, moet de exploitant wel in het omgevingsloket worden toegevoegd. Maar omdat de initiatiefnemer niet beschikt over het rijksregisternummer van natuurlijke personen, voegt hij de exploitant toe als rechtspersoon, aan de hand van het ondernemingsnummer. Dat ondernemingsnummer kan door iedereen worden opgezocht in de Kruispuntdatabank van de Belgische Ondernemingen.

Het is begrijpelijk dat ook de exploitant toegang wenst tot dergelijke aanvraag, die niet door hemzelf werd ingediend. De exploitant (de onderneming) kan zelf aan de nodige individuele personen toegangsrechten geven, zodat deze personen de bijstellingsaanvraag via het Omgevingsloket kunnen opvolgen. Deze toegangsrechten worden door de exploitant zelf toegekend, volledig digitaal en zonder tussenkomst van derden. De stappen die hiervoor moeten gezet worden zijn:

  1. De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming stelt een hoofdtoegangsbeheerder aan;
  2. De hoofdtoegangsbeheerder stelt een rechtenbeheer;
  3. De rechtenbeheer geeft toegangsrechten aan de personen die de aanvraag tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde via het omgevingsloket willen opvolgen.

Deze stappen moeten slechts éénmalig worden gezet. Eenmaal iemand toegangsrechten heeft, heeft hij toegang tot alle omgevingsvergunningsprojecten waarin de onderneming als rechtspersoon gekend is, zowel tot oude projecten, als tot elk nieuw project. Wanneer iemand het bedrijf verlaat, kunnen die toegangsrechten overigens ook weer worden stopgezet.

Deze handleiding beschrijft gedetailleerder hoe de toegangsrechten worden verleend.

Bron: Departement Omgeving, Paul Van Lindt en Bert Reyniers