Wist je dit al over koelmiddelen?

30 april 2019
by Sylvie Baert
 • sinds 1 januari 2015 koelmiddelen die chloor (HCFK’s en CFK’s) bevatten verboden zijn?
 • er 3 milieuparameters bestaan namelijk ODP (ozon depletion potential), GWP (global warming potential) en TEWI (Total Equivalent of Warming Impact)? Best kies je voor een koelmiddel met een ODP van 0  (verplichting sinds 1/1/2015) en een laag GWP (onder de 150 vanaf 2022).  
 • De EU F-gas verordening 517/2014 gebaseerd is op 3 peilers?
  1. Het verminderen van het gebruik van koelmiddelen o.b.v. equivalente CO2uitstoot
  2. Het verbod van gebruik van koelmiddelen en installaties met een grote CO2-uitstoot en
   3. Onderhoud en lekdichtheidscontroles en het bijhouden van een verplicht logboek bij iedere installatie.
 • op lange termijn waarschijnlijk alle synthetische koelmiddelen (HFK, HFO, …) verboden of duur zullen worden?
 • natuurlijke koelmiddelen (ammoniak, CO2 en propaan) andere veiligdheidsvereisten vragen omwille van toxiciteit en brandbaarheid. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt in toegankelijkheid van de ruimtes (vb. publieke ruimtes, werkruimtes of ruimtes enkel toegankelijk voor geschoold personeel) en in opstellingsruimtes.

VMx organiseerde op 25 april een studiedag over koelmiddelen in Herentals.