Wat? Tracimat?

Wat? Tracimat?

23 april 2019 by Sylvie Baert

abandoned-building-architecture-blue-sky-783966.jpg

In Vlaanderen komt per jaar meer dan 15 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit afval is afkomstig van bouwen, renoveren, slopen en bestaat voor 90% uit steenachtige materialen (beton, steen, …). 95% van die steenachtig fractie wordt door een breker gebroken en gerecycleerd dankzij het afval- en materialenbeleid. 

Kwantitatief zijn we in Vlaanderen al heel goed bezig. Maar op kwalitatief vlak is er nog ruimte voor verbetering. Uit studies blijkt een probleem met de kwaliteit van de granulaten. In de granulaten is er asbest, fysische (hout, plastiek, …) en chemische verontreiniging teruggevonden met gezondheidsrisico’s en milieurisico’s tot gevolg. Willen we dus zuiverdere puinstromen en de kwaliteit van de granulaten verbeteren, dan is actie aan de bron nodig. Actie aan de bron heeft zich vertaald naar een aantal wijzigingen in wetgeving, waaronder het eenheidsreglement met een nieuw acceptatiebeleid voor laag milieurisicoprofielpuin en hoog milieurisicoprofielpuin.

  • Laag milieurisicoprofiel puin (LMRP) is puin waarvan er garanties zijn over de herkomst en bijgevolg de kwaliteit van het puin. Dit puin is afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen én infrastructuurwerken op basis van een kwaliteitsvolle sloopinventaris waarbij gevaarlijke stoffen correct werden verwijderd, aangeleverd met een verwerkingstoelating en/of sloopattest van een erkende sloopbeheerorganisatie. Het risico dat de gerecycleerde granulaten fysisch of milieuhygiënisch vervuild zijn, is beperkt doordat de herkomst van het puin gewaarborgd is. Dit puin kan in een continu proces verwerkt worden en de controle op de milieuhygiënische kwaliteit kan beperkt worden tot enkele kritische parameters.
  • Hoog milieurisicoprofiel puin (HMRP) is puin waarvan er onvoldoende garanties zijn over de herkomst of de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. De verschillende stromen moeten apart behandeld worden en de gerecycleerde granulaten moeten per 1000 m³ (zeefzanden per 500 m³) uitgekeurd worden. 

Waarom moeten we hier aandacht aan schenken?

Door een betere selectieve sloop willen we de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten verbeteren als noodzakelijke opstap voor verwerking in hoogwaardigere toepassingen. Kwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen van de gebruiker van de granulaten. Als de gebruiker geen vertrouwen heeft in het materiaal en er is bijgevolg geen afzet dan is dit circulair verhaal eindig. Vertrouwen is dus nodig willen we voldoende afzetmogelijkheden hebben voor deze gerecycleerde granulaten en willen we de circulaire economie verder stimuleren.

Wat is de rol van Tracimat in dit verhaal?

Tracimat is erkend als sloopbeheerorganisatie sinds 24 augustus 2017. Het acceptatiebeleid LMRP en HMRP is in voege gegaan op 24 augustus 2018. Enkel door met Tracimat in zee te gaan, kan je puin aanbieden (indien voldaan is aan enkele financiële en wettelijke verplichtingen, vb. opmaak sloopopvolgingsplan) als LMRP.

Wanneer je niet volgens het Tracimat-verhaal werkt (want het is een vrijwillige keuze en geen verplichting), dan wordt het aangeleverde puin automatisch gezien als HMRP en zal je meer betalen per ton. Maar er zijn ook nog andere voordelen voor de bouwheer:

  • Kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken prijs kan geven
  • Risico voor onverwachte kosten daalt dankzij een kwaliteitsvolle sloopinventaris
  • Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden
  • Meer garantie dat alle afvalstoffen op een legale manier verwijderd worden
  • Bescherming bouwheer als ontvanger van gerecycleerde bouwmaterialen

Meer info: www.tracimat.be