Milieusector

Als je lid wordt bij VMx, kan je direct genieten van heel wat ledenvoordelen.

  • VMx organiseert veel opleidingen. Een groot deel ervan is vervat in je lidmaatschap. Aan de andere kan je als lid deelnemen aan ledentarief. Al onze opleidingen tellen mee als verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren en ook voor MER-deskundigen (maar de opleiding moet dan wel discipline-specifiek zijn).
  • Voordelige verzekering via verzekeringsmakelaar Group Casier Risk & Insurance. Al je vragen kan je stellen via p.de.bosscher@casier.be.
  • Eerstelijnsadvies en hulp bij alle inhoudelijke en praktische vragen.
  • Netwerking en kennis- en ervaringsuitwisseling met ruim 1.000 leden en collega’s op ledencontactdagen en via het ledenextranet.
  • Exclusieve informatie over en voor de milieuprofessional via de website, de elektronische nieuwsbrief, het jaarboek en het ledenextranet.
  • Belangenbehartiging in naam van de leden bij de overheid en andere actoren uit de milieusector.
  • Allerhande kortingen:

Conclusie: Een lidmaatschap is nuttig voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met milieu(wetgeving). Dit kan gaan van interne en externe milieucoördinatoren, medewerkers van een milieudienst van een bedrijf, mobiliteitsambtenaren tot milieudocenten, van MER-deskundigen tot geluids- en mobiliteitsdeskundigen.

Wij zorgen dat je groeit in je job, je jouw kennis verrijkt, je belangen verdedigd worden en je netwerk groeit! En dit voor slechts € 160 per jaar voor een individueel lidmaatschap, € 600 voor een klein groepslidmaatschap tot 5 personen en € 1050 voor een groot groepslidmaatschap tot 20 personen.