VMx-opleidingen

 1. Klimaat.jpg
  14 september '23

  Studiedag Blauwgroen (i.s.m. Departement Omgeving)

  Brussel

  Het Departement Omgeving en VMx organiseren op 14 september een studiedag voor milieucoördinatoren met focus op blauwgroen! 

 2. ADR.jpg
  28 september '23

  Online infosessie ADR: uitzonderingen en afwijkingen

  Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dat verdrag, dat uitgaat van UNECE, werd inmiddels ondertekend door 53 landen.

 3. ATEX
  03 oktober '23

  Online infosessie ATEX

  De ATEX-regelgeving legt alle veiligheidsvereisten vast voor zones waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn door onder meer brandbare dampen, nevels, gassen of stoffen. De ATEX-regelgeving vloeide voort uit twee Europese richtlijnen. Beiden werden omgezet in Belgische wetten via een Koninklijk Besluit en de Codex-welzijnswetgeving. Bedrijven moeten ook de veiligheidsvoorschriften van het AREI naleven voor zones met ontploffingsgevaar.

 4. Industrie.jpg
  05 oktober '23

  Studiedag Handhaving

  Brussel

  Als je de milieuregelgeving niet naleeft kan dat opgemerkt worden door een toezichthouder of door de politie. Ook een burger kan dit signaleren zodat de bevoegde instantie ter plaatse kan komen om vaststellingen te doen.

 5. Plopsa
  10 oktober '23

  Werkgroep Interne milieucoördinatoren + bedrijfsbezoek Plopsa

  De Panne

  VMx organiseert elk jaar verschillende werkgroepen. Deze werkgroep wordt georganiseerd voor interne milieucoördinatoren en vindt plaats bij Plopsa in De Panne. 

 6. Tankenpark.jpg
  26 oktober '23

  Online infosessie SDS'en en VIB in de praktijk

  Een Safety Data Sheet (SDS) of veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of mengsel, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

 7. hernieuwbare energie.jpg
  14 november '23

  Infosessie Energiewetgeving

  Aalst

  Het voorbije jaar konden we de vele wijzigingen inzake energieregelgeving amper bijhouden. Er wordt verwacht dat bedrijven extra inspanningen leveren om de gezamenlijke (Europese) klimaatdoelstellingen te behalen en de CO2-uitstoot te reduceren. 

 8. prenne3.png
  23 november '23

  Prenne met 6 VMx-milieusessies

  Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan is de Prenne wat je nodig hebt! Op dit evenement kan je netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner.

  Net zoals de voorbije jaren zijn we blij terug mee te werken aan de laatste Prenne van het jaar in Limburg!

 9. clp gevaarlijke stoffen
  23 november '23

  Online infosessie Gevaarlijke producten in de organisatie

  Elke organisatie komt in aanraking met gevaarlijke producten. Maar, wat te doen met gevaarlijke producten vanaf het moment dat men ze wil aankopen en gebruiken binnen het bedrijf tot het moment dat ze opgenomen moeten worden in de omgevingsvergunning.

 10. Pesticiden
  21 december '23

  Online infosessie Pesticiden en biociden

  Gelukkig is de tijd voorbij dat pesticiden en biociden overal konden aangekocht en door iedereen konden gebruikt worden. Vandaag zijn hier wel wat voorwaarden aan verbonden, afkomstig van diverse wetgeving. En daar gaan we tijdens deze online infosessie op in!

 11. Redactionele vaardigheden.jpg
  05 maart '24

  Opleiding competenties MER-coördinator: Redactionele vaardigheden

  Affligem

  Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 12. business-deal-collaboration-colleagues-1483933.jpg
  07 maart '24

  Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren

  Affligem

  Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.