Extern milieucoördinator

Fluxys avatar
25 november 09:19 in Vacatures op VMx

Extern milieucoördinator

Aanvraag: Bijstand door een extern Milieucoördinator (met 2 à 4 jaar ervaring). Werkregime: 5 dagen per week.

Scope van de opdracht:

 • De dienst Milieu adviseren en steunen.
 • Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen te beantwoorden.
 • Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en toelichten :
  • Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties voor Fluxys kan hebben;
  • De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
  • Uitwerken voorstellen voor oplossingen.
 • Syntheses van de milieuvergunningen opstellen.
 • Registratie en kritische interpretatie van analyse-/meetresultaten + adviezen tot verbeteringen formuleren.
 • Het naleven van de wettelijke vereisten en vergunningsvoorwaarden beoordelen en waar nodig begeleiden.
 • Opvolging van milieustudies opgesteld door externe deskundigen in het kader van projecten of hernieuwing/wijzigingen van omgevingsvergunningen.
  • Kritische nalezing van studies;
  • Zorgen voor coherentie tussen studies en andere documenten;
  • Haalbaarheid en coherentie van voorgesteld milderende maatregelen beoordelen.
 • Ad-hoc overleg meeting bijwonen (binnen Fluxys of met externe partijen)
 • Terreinbezoeken voorbereiden en bijstaan indien gevraagd en verslagen van terreinbezoeken opstellen.
 • Verslagen t.a.v. stakeholders en/of overheid (bv. IMJV’s, Enquête intégrée,…) : bijstand voor de voorbereiding, de dataverzameling, kritische analyse van de gegevens en de invulling van de formulieren en de redactie van de verslagen.

Profiel:

 • Master in Bio-ingenieur, Industriële wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
 • Houder van een certificaat milieucoördinator niveau A of B
 • Taalkennis:
  • NL: vlot
  • FR: goede kennis
  • EN: goede kennis

Skills:

 • Autonoom werken
 • Kritisch denken
 • Goede communicatie (zowel mondeling als schriftelijk)

Interesse of vragen? Mail dan naar procurement@fluxys.com.

 

0 reacties

Terug naar Vacatures op VMx