Doctor-navorser Business Developer Centrum voor Milieukunde

7 juli 15:31 in Vacatures op VMx

Doctor-navorser Business Developer Centrum voor Milieukunde

UHASSELT ZOEKT: DOCTOR-NAVORSER BUSINESS DEVELOPER CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE De faculteit Wetenschappen, onderzoeksinstituut Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v/x) doctor-navorser Business Developer Centrum voor Milieukunde

Achtergrond

Het CMK verenigt top milieuwetenschappelijk onderzoek, onderwijs en industriële samenwerking op regionaal en internationaal niveau om een “agent of societal change” te zijn in een maatschappij waar o.a. klimaatverandering, milieuverontreiniging, gezondheid, uitputbaarheid van bronnen en veilige voedselproductie de uitdagingen van vandaag en de toekomst zijn. We zetten in op (i) fundamenteel en toegepast onderzoek, en (ii) een interdisciplinaire benadering met een nauwe samenwerking tussen epidemiologen, economen, biologen, juristen, chemici en ingenieurs, om via ons onderzoek en onze innovaties milieu-maatschappelijke vraagstukken met hoge urgentie te beantwoorden:

 • Begrijpen van de invloed van de omgeving op organismen
 • Ontwikkeling en evaluatie van duurzame schone technologieën om de invloeden van het milieu op organismen te verminderen
 • Monitoring, waardering en optimalisatie van biodiversiteit en ecosysteemdiensten onder verschillende stressomstandigheden, waaronder klimaatverandering
 • en andere vragen waarmee bedrijven, kenniscentra, overheden en andere economische en maatschappelijke actoren geconfronteerd worden.

CMK is op zoek naar een tweede business developer om haar valorisatie gerichte activiteiten in verschillende sectoren te versterken (farmacie, energie, natuur, landbouw, voeding, ...). Deze vacature wordt gefinancierd door het Industrieel onderzoeksfonds (IOF) van de UHasselt waarin valorisatie van eigen onderzoek en technologie centraal staat. De standplaats van de business developer is CMK/UHasselt, campus Diepenbeek (gebouw D).

Functie-inhoud

Je werkt samen met de reeds aanwezige business developer binnen CMK voor het behalen van de vooropgestelde valorisatie doelstellingen voor het CMK. Als business developer van CMK zullen je taken en uitdagingen bestaan uit:

 • Op de hoogte blijven van het actueel wetenschappelijk onderzoek van CMK;
 • Goed inzicht verwerven in de nieuwe strategische ontwikkelingen in het innovatiebeleid en de industriële sector gerelateerd aan CMK;
 • Netwerken mee ontwikkelen met relevante academische, technologische, industriële en overheidspartners;
 • Bedrijven identificeren die interessante onderzoekspartners zijn voor CMK via deelname aan netwerk events, (inter)nationale seminaries, beurzen;
 • Pro-actief op zoek gaan naar bedrijven waarvoor CMK dienstverleningsopdrachten en contractonderzoek kan uitvoeren;
 • Interne scouting bij wetenschappers: identificeren en begeleiden van valorisatie- en innovatietrajecten (licenties, patenten, spin-offs, …);
 • Offertes, werkplan en contracten mee opstellen en opvolgen met industriële partners voor dienstverlening en contractonderzoek;
 • Valorisatieprojecten mee begeleiden in het schrijven van het impact/valorisatie luik en het indienen: FWO-SB, SBO, VLAIO, O&O, EU, ...
 • Goede samenwerking met strategische partners uitbouwen en onderhouden;
 • Communicatie-instrumenten ontwikkelen en verder optimaliseren (website, brochure, linkedin, ...);

Profiel

 • Je beschikt over een doctoraatsdiploma in één van de wetenschappelijke domeinen van het CMK (of 5 jaar gelijkwaardige ervaring in onderzoeksvalorisatie of business development).
 • Je communiceert helder en vlot in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over een sterk academisch en bedrijfsnetwerk (of de vaardigheden om deze te ontwikkelen), alsook over een netwerk met overheden en beleidsmakers, relevant voor het CMK. U bent bereid en in staat om dit netwerk verder uit te bouwen en te beheren met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Je hebt ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het bedrijfsleven.
 • Je hanteert een proactieve voortgangscontrole van de aan jou toegewezen opdrachten en verantwoordelijkheden. Door je planmatige en organisatorische vaardigheden, weet je de nodige structuur en een duidelijk overzicht te creëren.
 • Ervaring met toegepast milieuwetenschappelijk onderzoek (patenten, licenties, contractonderzoek) is een pluspunt.
 • Ervaring met relevante databanken, reglementeringen, nationale en Europese gezondheids/chemische agentschappen, internationale standaarden,… is een pluspunt.
 • Ervaring met het schrijven van valorisatie gerichte aanvragen is een pluspunt.
 • Ervaring met het aansturen van mensen is een pluspunt.

Aanbod

Je wordt aangesteld en verloond als doctor-navorser. We bieden je een 100% tewerkstelling in het barema van doctor-navorser bij het bijzonder academisch personeel (BAP) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Selectieprocedure Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 16 augustus 2021. De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.

Meer info

Prof. dr. Robert MALINA, +32-11-268687, robert.malina@uhasselt.be Prof. dr. Karen SMEETS, +32-11-268319, karen.smeets@uhasselt.be Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.

0 reacties

Terug naar Vacatures op VMx