Coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid bij de Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Provincie Oost-Vlaanderen avatar
4 mei 12:17 in Vacatures op VMx

Coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid bij de Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid bij de Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk

 

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

 

Over de functie

Als coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid ben je werkzaam bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van Provincie Oost-Vlaanderen.

De IDPBW is centraal georganiseerd in Gent en levert adviezen en ondersteuning aan de leidinggevenden en preventiemedewerkers, organiseert milieurondgangen, vraagt omgevingsvergunningen aan, doet de aangiftes voor afvalwater en het landbouwbedrijf, volgt de EPC’s en bodemonderzoeken op, werkt mee aan de verduurzaming van het beleid, ... voor alle provinciale diensten en instellingen (administratie, domeinen, scholen, …).

Je komt terecht in een team waar oog is voor kwalitatief en klantgericht werken. IDPBW bestaat momenteel uit 7 medewerkers waarvan 2 coördinatoren interne milieuzorg en duurzaamheid.

Je rapporteert aan het diensthoofd IDPBW, die tevens preventieadviseur en milieucoördinator is.

Als derde coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid, in het team, voer je mee alle wettelijk omschreven taken uit.
Hierbij werk je binnen het welzijns-, milieu- en duurzaamheidskader (WMD) van het Provinciebestuur. Je werkt actief mee aan de realisatie van de WMD -doelstellingen.

Bij de IDPBW werk je in een dynamische omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, een gezonde work-life balance en teamwerking centraal staan.

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als de verschillende Oost-Vlaamse sites (domeinen, scholen, erfgoedsites, …).
Het bezit van een rijbewijs B is bijgevolg noodzakelijk.
Dienstverplaatsingen worden uiteraard vergoed.

Occasioneel thuiswerk is mogelijk.

Wij zorgen voor jouw smartphone en laptop.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

 

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

 

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

 

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - vrijdag 11 juni 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - vrijdag 25 juni 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 26 mei 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • masterdiploma (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 4 juni 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Christophe Leune, preventieadviseur-milieucoördinator;
via telefoonnummer:09 267 79 54
of gsm-nummer:0474 66 34 94
of e-mailadres: christophe.leune@oost-vlaanderen.be

0 reacties

Terug naar Vacatures op VMx