Milieudeskundige mobiliteit

Team MER avatar
19 april 11:06 in Vacatures op VMx

Milieudeskundige mobiliteit

Milieudeskundige mobiliteit Solliciteer nu(opent in nieuw venster) Diploma: Master diploma Organisatie: Departement Omgeving Contract: Onbepaalde duur (Voltijds) Solliciteer tot en met 10 mei 2021 OP DEZE PAGINA

De functie in het kort

Wil jij je inzetten voor het milieu en mobiliteit? Wil je mee je schouders zetten onder het milieuvriendelijker maken van mobiliteitsprojecten? Haal je energie uit samenwerken en denk je graag na over duurzame toekomstige ontwikkelingen? Heb je interesse om de milieugevolgen op verschillende niveaus te bekijken, beginnend bij het strategische en planniveau? Dan is onderstaande vacature iets voor jou.

Je bent bij het Team Mer (milieueffectrapportage) verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van milieueffectrapportage voor diverse plannen en daaruit volgende projecten, de kwaliteitsbeoordeling ervan en kennisopbouw en kennisverspreiding. Daarnaast zorg je ook voor adviesverlening, input voor beleid en strategie inzake milieueffectrapportage. Concreet versterk je het team voor de milieuaspecten m.b.t. mobiliteit en afgeleide effecten. Ga je de uitdaging aan om milieueffectenbeoordeling op strategisch niveau mee uit te denken en nadien ook te beoordelen? Je werkt daarvoor samen met collega’s van het Team Mer maar ook met diverse andere teams, studiebureaus, ....

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse  overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02((opent in nieuw venster)).

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), 0492 089 499).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen((opent in nieuw venster))

De werkplek

Departement Omgeving, Koning Albert II-Laan 20/8, Graaf De Ferraris, Brussel 1000 BEL

Routeplanner

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Solliciteer nu

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten Bekijk het selectiereglement Vragen over deze vacature?

Jurgen Brems - jurgen.brems@vlaanderen.be - 0492 089 499

18 reacties

Terug naar Vacatures op VMx