Deskundige Milieu en Omgeving (Herent)

Herent avatar
14 april 11:07 in Vacatures op VMx

Deskundige Milieu en Omgeving (Herent)

Als Deskundige Milieu & Omgeving zorg je ervoor dat het klimaatbeleid van de gemeente verder uitgebouwd en gerealiseerd wordt. Dit doe je in samenwerking met je collega’s, je teamleden en de partner organisaties. Je bent, samen met je team, verantwoordelijk voor verschillende resultaatsgebieden waaronder afvalbeheer en materialenkeuze, algemene (geluids)hinder, klimaat, energie en natuurbeheer, duurzaam waterbeheer, ondersteuning van de gemeentelijke adviesraad en dierenwelzijn. Je komt terecht in een aangename plek om te werken waar veel ingezet wordt op het stimuleren en behouden van een positieve teamgeest.

Taken

 • Je werkt samen met je collega’s aan een duurzaam leefmilieu op verschillende gebieden.  Dit doe je voornamelijk door preventief op te treden en het beleid en het actieplan verder uit te werken;
 • Je zet verschillende initiatieven op rond het thema milieu en omgeving en zorgt ervoor dat de verschillende projecten op een succesvolle manier worden opgevolgd;
 • Je werkt mee aan de nodige sensibiliseringscampagnes voor de gemeente;
 • Je volgt het beleid inzake dierenwelzijn op.  Je stelt hiervoor een plan van aanpak op.  Je behandelt hierbij de verschillende problematieken zoals overlast door zwerfdieren, dierenverwaarlozing, het inrichten van hondenloopzones enz.;
 • Je organiseert alles rond adviesraden en werkt nauw samen met je collega’s uit de intercommunale Interleuven, het recyclagepark enz.;
 • Je zorgt ervoor dat de leefkwaliteit in de omgeving stap voor stap verbeterd wordt door zaken als luchtverontreiniging, geluidshinder, plaatselijke milieuhinder enz. te helpen voorkomen en te verminderen;
 • Je werkt mee aan het natuurbehoud en het herstellen en versterken van de biodiversiteit;
 • Je stimuleert milieuverantwoordelijke consumptie en duurzaam materialengebruik.  Je zorgt ervoor dat de gemeente hierin een voorbeeldrol opneemt;
 • Je zorgt voor een tijdige, kwaliteitsvolle en klantgerichte behandeling van de vergunningsaanvragen inzake milieu- en omgeving;
 • Je voert het handhavingsbeleid inzake milieu uit.  Je ziet hierbij toe op de naleving van alle regels en neemt de gepaste maatregelen bij overtredingen;
 • Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd omgeving.

 

Profiel

 • Je beschikt over de nodige kennis van de wetgeving rond afvalbeheer en milieuverantwoord productgebruik of je bent bereid je hierin verder te verdiepen;
 • Je hebt de goesting om je in te zetten voor een betere leefwereld en bent gedreven om mee te werken aan een beter klimaat;
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt;
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen;
 • Je houdt rekening met de verschillende belanghebbenden en je kan werken met diverse groepen;
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht;
 • Je bent sterk in plannen en organiseren;
 • Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent integer.

 

Formele vereisten

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de richting milieu of gelijkwaardig
 • Je slaagt voor het aanwervingsexamen

 

Aanbod

 • Een verloning volgens B-niveau (B1-B3), aangevuld met maaltijdcheques van 7,5 euro, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tweede pensioenpijler, terugbetaling openbaar vervoer, een uitgebreid verlofstelsel (35 dagen) …
 • Een aangename en informele werkomgeving waar je de veel speelruimte krijgt en de kans krijgt te verder groeien
 • Een fijne werkomgeving met een eigen ‘pret-cel’, die ervoor zorgt dat er naast het werk ook tal van leuke initiatieven worden georganiseerd
 • De kans om mee te werken aan interessante klimaatdoelstellingen voor de gemeente
 • Een contract van onbepaalde duur

 

Iets voor jou?

0 reacties

Terug naar Vacatures op VMx