Provincie Antwerpen zoekt 4 adviseurs

Provincie Antwerpen avatar
22-12-20 12:19 in Vacatures op VMx

Provincie Antwerpen zoekt 4 adviseurs

De vacature in het kort:

We zoeken voor het Departement LeefmilieuDienst Omgevingsvergunningen (DOV) in Antwerpen, vier adviseurs met een hart voor duurzaam en innovatief ondernemen.

De omgevingsvergunning focust zich door de bevoegdheid van de provincie op bedrijven van klasse 1, zijnde installaties en inrichtingen ingedeeld in de potentieel hoogst hinderlijke klasse op vlak van veiligheid en milieu.

Mag het iets langer?

Dat kan! De provincie Antwerpen vormt de motor van de Vlaamse economie. Ze onderscheidt zich door een grote bedrijvigheid in tal van sectoren en vele typen bedrijven.

 Farmaceutische bedrijven, metaalverwerkende bedrijven, chemie, maakindustrie, biotechnologie, voedingsindustrie, afvalverwerkende bedrijven, op- en overslag van gevaarlijke producten … het is maar een greep uit de verscheidene sectoren. Deze diversiteit in sectoren en type installaties maakt onze job boeiend en uitdagend. Vergunningen dragen bij tot een uitgebalanceerd evenwicht tussen milieu en economie, tussen burgers en bedrijven.

De dienst Omgevingsvergunningen organiseert ook de Provinciale Omgevingsvergunningencommissie (POVC). De POVC zorgt ervoor dat via input en overleg met de verschillende actoren dossiers goed zijn voorbereid om te komen tot een gedragen beslissing door de deputatie.

De provincie investeert in versterking van de expertise voor de dienst omgevingsvergunningen. Dit is belangrijk voor het technisch debat in de POVC en om een grote stroom aan vaak complexe dossiers te verwerken.

Je komt terecht in een gedreven team dat reeds bestaat uit heel wat experten.

Meer info over DOV vind je hier.

Wil je nog meer weten?

Super! Ben jij gedreven om in partnerschap met andere overheden probleemoplossend te werken? De omgevingsvergunning vraagt immers een integrale beoordeling over vele beleidsdomeinen heen (impact op water, lucht, bodem, natuur, geluid, geur, mobiliteit, veiligheidsrisico’s, ruimtegebruik …). We vertellen je graag meer!

De adviseurs toetsen vanuit hun expertise de aanvragen voor industriële projecten af aan de geldende milieuwetgeving en geven hierover hun advies. Dit advies dient als verdere basis voor het advies van de POVC en de beslissing van de deputatie.

Concreet betekent dit dat je:

 • aan de slag gaat met aanvragen voor industriële installaties van allerlei aard. We houden rekening met jouw ervaring en interesse waarin je je verder wil ontplooien. Dit kan een bepaalde sector, thema of type installaties zijn.
 • werkt binnen een team dat streeft naar een kwaliteitsvolle, correcte en uniforme dossierbehandeling. Dit vraagt overleg en afstemming.
 • deelneemt aan de POVC als milieudeskundige zodat de POVC kan rekenen op jouw expertise.
 • kennis opbouwt maar ook zorgt voor kennisdeling door hiervoor de instrumenten uit te bouwen of opleiding te geven.

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

 Diploma- en ervaringsvereisten

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in
  • de bio-ingenieurswetenschappen (bij voorkeur chemie en bioprocestechnologie, milieutechnologie, biosysteemtechniek)
  • de industriële wetenschappen (bij voorkeur chemie, biochemie, milieukunde)
  • de ingenieurswetenschappen (bij voorkeur chemie, chemische technologie)
  • de wetenschappen (chemie, biochemie en/of biotechnologie)
  • de milieutechnologie en/of milieuwetenschappen

of je bent in bezit van een masterdiploma en een getuigschrift milieucoördinator type A

 • Ervaring met industriële installaties op de werkvloer is een pluspunt
 • Relevante beroepservaring in opstellen of beoordelen van omgevingsvergunningen is een pluspunt

 Gedragscompetenties

  • Plannen en organiseren: je groot organisatietalent zorgt ervoor dat dossiers tijdig binnen het wettelijke kader behandeld worden en je houdt hierbij voortdurend rekening met onvoorziene omstandigheden
  • Samenwerken: je bent een teamspeler en je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten
  • Veranderingsbereidheid: je detecteert de nood aan verandering of vernieuwing en ziet veranderingen en nieuwe technologieën als een kans voor verbetering
  • Klantgerichtheid: je onderneemt acties om de dienstverlening te optimaliseren en zoekt bij eventuele problemen bij een vergunningsdossier naar de meest geschikte oplossing
  • Probleemanalyse: je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers en houdt hierbij rekening met verschillende aanknopingspunten, nieuwe inzichten en het wettelijk kader
  • schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je hebt talent om nieuwe wetgeving te vertalen naar de werkvloer en past je communicatiewijze aan de eigenheid van de doelgroep (bedrijven, gemeenten en adviesinstanties) en de opdracht

 Kenniscompetenties

 • Je bent computervaardig. De dossierbehandeling verloopt volledig digitaal. Je gaat aan de slag met verschillende programma’s en digitale platformen, zoals GIS, het Vlaamse omgevingsloket, het provinciale dossierbehandelingssysteem, Skype …
 • Kennis van Vlarem II en/of het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken) is een pluspunt

 

 Dan zal dit je zeker overtuigen…

 A1-niveau:

 Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

 Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • aanvullende ziekteverzekering
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 17 januari 2021.

 De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening, thuisopdracht, competentiegericht interview (4 of 5 februari 2021) en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

Na cv-screening nemen we maximum 15 kandidaten mee naar het volgende onderdeel.

0 reacties