R&D Milieu & Gezondheid (Bodem)

Vito avatar
29 juni 16:03 in Vacatures op VMx

R&D Milieu & Gezondheid (Bodem)

Functieomschrijving

VITO zet met haar onderzoeksprogramma Gezondheid volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Een van de pijlers hierin is het voorkomen van ziektes ten gevolge van milieuverontreiniging en de rol van levensstijlfactoren. Meetgegevens van chemische stoffen in de leefomgeving en in de mens, gecombineerd met gevaar eigenschappen van die stoffen en informatie over levensstijlfactoren die de blootstelling beïnvloeden (zoals o.a. voeding, stress, fysieke activiteit, gebruik van consumentenproducten) geven essentiële informatie waarmee we gezondheidsrisico’s in kaart kunnen brengen en vervolgens maatregelen kunnen nemen om deze te beheersen.

Wij zoeken een wetenschappelijk onderzoeker ter versterking van ons team:

 • Je past je kennis en ervaring over de impact van bodemvervuiling op de menselijke gezondheid toe in het opstellen van bodemnormen en in het beoordelen van complexe bodemdossiers.
 • Je verzamelt, beoordeelt en integreert data uit verschillende disciplines (toxicologie, ecotoxicologie, transfer doorheen milieu en voedselketen, milieugegevens, wetgeving…..) en interpreteert deze voor beleidsdoeleinden (bvb. opstellen normeringen, site specifieke risico-evaluaties). Met behulp van bestaande modellen beoordeel je de blootstelling en gezondheidsrisico’s ten gevolge van milieuverontreiniging.
 • Je vertaalt de onderzoeksresultaten naar bruikbare adviezen voor de klant (zowel naar Vlaamse, Belgische en Europese overheden alsook industrie) en ondersteunt hen via het ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemen.
 • Je bouwt je netwerk uit met onderzoekspartners met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van preventieve gezondheid. Je brengt dit netwerk ook naar het team.
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.

Functievereisten

 • Je beschikt over een een (bio)ingenieursdiploma, Master/PhD in exacte wetenschappen of een gezondheidskundig georiënteerde richting.
 • Je hebt expertise in risicobeoordeling van chemische stoffen. Kennis over toxicologie en humane blootstelling aan chemische stoffen via consumentenproducten, het werk of het milieu is een pluspunt.
 • Je hebt een klantgerichte houding en oog voor opportuniteiten. Enthousiasme en oplossingsgericht denken zijn eigenschappen die jou typeren.
 • Je bent een teamplayer en relatiebouwer die graag in een interdisciplinaire omgeving werkt.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.

Offer

 • Wij werken ‘activity based’, onze activiteiten brengen ons naar onze locatie. Ons hoofdkantoor is in Mol. Deeltijds werken vanuit huis of een satellietkantoor in Antwerpen-Berchem, Gent of Oostende is mogelijk;
 • Een competitief salaris met een waaier aan voordelen, waaronder vergoedingen, verzekeringen en een modulair pakket vakantiedagen;
 • Innovatie is onze troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om bijkomende opleidingen te volgen en up-to-date te blijven in hun vakgebied. Je krijgt steeds de kans om je kennis te verbreden en nieuwe technologieën te ontdekken;
 • Je krijgt de kans om deel uit te maken van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerd technologisch onderzoek en wetenschappelijke consultancy;
 • Bij ons draag jij via je innovatieve toepassingen rechtstreeks bij aan duurzame ontwikkelingen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Je biedt een antwoord op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen;
 • We dragen bovendien work-life balance ook hoog in het vaandel bij VITO! Dit door ons flexibel op te stellen afhankelijk van jouw specifieke noden.

Solliciteer hier. 

734 reacties