Over Online studiedag: Bluswateropvang

Online studiedag: Bluswateropvang

Bluswater dat bij een brand in oppervlaktewater terechtkomt kan aanzienlijke milieuschade veroorzaken. Daarom voorziet Vlarem dat steeds de nodige preventiemaatregelen moeten voorzien worden om dit te vermijden. Maar het is niet altijd eenvoudig om deze verplichting te handhaven. 

In artikel 4.1.12.1 van Vlarem II staat dat de exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvoor voor mens en leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dat houdt in dat de exploitant het volgende doet:

  • Hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen of verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd.
  • Hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen.
  • Hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen.

Momenteel is bij de brandweer een technische richtlijn in opmaak in verband met de bluswateropvang. Tijd voor een studiedag dus!

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 13u50 – 14u00: Onthaal, welkom en inleiding (VMx)
  • 14u00 – 15u00: Theoretische bespreking Richtlijn brandweer: bevestiging van de formule om bluswateropvangcapaciteit te berekenen. Hierbij wordt ook een antwoord gegeven op vragen zoals: wanneer moet je dit voorzien en wanneer niet? (Martial Delplanche, FESG)
  • 15u00 – 15u15: Pauze
  • 15u15 – 16u15: Praktische oplossingen rekening houdende met kosten/baten, onderhoud en beperkingen (Jan Bonnier, FESG)

Heb je hierover al vragen? Bezorg ze ons via sylvie@vmx. Dit wordt dan mee opgenomen in de bespreking van Martial en Jan.

Milieucoördinatoren ontvangen na het volgen van deze opleiding een attest permanente vorming van 2 uur.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden (gratis, mits inschrijving) Gratis
Niet-leden € 100,00

Deel met anderen