Over Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk

Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk

Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen. In 4 dagen (22/4, 27/4, 11/5, 01/06) word je bijgeschoold inzake biodiversiteit, de basisprincipes van een biodivers beheer en zie je ook hoe dit er in de praktijk uitziet. Hierbij krijg je ook meer uitleg over voedselbossen, graslandbeheer, natuurbeheer, poelen, …

De eerste opleidingsdag vindt plaats in Gentbrugge op 22 april. Aan bod komen verschillende sprekers. Alles wat je moet weten over natuurbeheer wordt die dag toegelicht.

De 2de dag staat in het teken van praktijk. Ook deze derde dag bestaat opnieuw uit een terreinbezoek in Noord-West Brabant waar al een biodivers beleid wordt toegepast. We gaan naar het Kollintenbos. Veel deelgebieden van het Kollintenbos zijn overplaatsbaar naar terreinaanleg voor biodiversiteit, waar dat ook moge zijn. Het doet jou als deelnemer inzien hoe maakbaar natuur is en hoe weinig ’natuurlijk’ topgebieden (kunnen) zijn. Die logica kan je doortrekken naar het bedrijfsterrein of jouw privétuin. Dit is een eye-opener omdat je zal zien hoe je natuur kan helpen ontwikkelen. Hier op grote schaal, elders op veel kleinere sites. Bijkomend groot voordeel is dus dat je zo leert kijken naar een veel breder plaatje dan enkel wat (kleine) percelen, wat je ook best zou doen als het gaat over de ecologische aanleg op het eigen bedrijfsterrein of de tuin.

We zijn hier in het verleden misschien al geweest, maar ook al ben je al op dit terrein geweest, toch zie je telkens andere zaken en hoor je andere dingen. 

We spreken er af om 10 uur en eindigen deze praktijkdag om 16 uur. Meer details volgen later.

Alle info over de vierdaagse opleiding over biodiversiteit. Interesse om het ganse traject te volgen? Neem contact op met sylvie@vmx.be en wij zorgen voor jouw inschrijving.

Milieucoördinatoren, MER-coördinatoren en MER-deskundigen biodiversiteit ontvangen een attest permanente vorming.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 165,00
Niet-leden € 250,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137

Deel met anderen