10 weetjes uit onze infosessie geologie, geomorfologie, landschapsvorming, geohydrologie in Kluisbergen

28 april 2022
by Sylvie Baert

Wist je dat?

  1. Ieperiaanse klei in het centrum van West-Vlaanderen tot méér dan 100 meter dik kan zijn? Verder zuidwaarts wordt de kleilaag dunner. Op de Kluisberg en de omgeving bestaat de ondergrond uit Ieperiaanse klei tot 80 à 90 m hoogte met daarboven voornamelijk zandlagen.
  2. de Alpen nog steeds actief zijn en aan hoogte winnen, een kleine cm per jaar? Daardoor stijgt België enkele millimeters per jaar en daalt Nederland er enkele per jaar.
  3. er in het Kluisbos 5 soorten spechten leven? Zowel de groene specht, de zwarte specht, de grote, middelste en kleine bonte specht vinden er hun gading. 
  4. een bron een plaats is waar water uit de grond komt? In het Kluisbos zijn er zowel puntbronnen (vb. de liefdesbron) als kwelbronnen. Een puntbron is een plek waar duidelijk water boven de grond komt op één punt of plek. Bij een diffuse bron, een kwelbron, komt het water in een groter gebied of vlakte uit de grond.
  5. oude mijnen die niet meer in exploitatie zijn een interessante habitat kunnen vormen voor zandbijen maar ook voor dassen, vossen, …?
  6. een holle weg een weg is die zo diep is uitgesleten dat hij tussen twee hellingen ligt? Plaatselijk komt dit door de aanwezigheid van een relatief zachte, makkelijk erodeerbare zandleemlaag op een hardere tertiaire zandlaag, lokaal bedekt met een grindvloer. Holle wegen zijn van groot ecologisch belang en daardoor verboden te wijzigen volgens het vegetatiewijzigingsbesluit..
  7. de Kluisberg bestaat door de aanwezigheid van ijzerzandsteen. Lokaal is dit een fijnkorrelig, donkerbruine ijzerhoudende steensoort, ontstaan door het samenklitten van fijne glauconiet-houdende zandkorreltjes. In het Kluisbos is deze ondergrond doorgaans bedekt met naaldhout.
  8. in het Kluisbos poelen zijn met stagnerend grondwater waar vuursalamanders hun larven in afzetten?
  9. Het beheer de vegetatie bepaalt? Bos- en hakhout beheer veroorzaakt vertrappeling wat verstoring van de bodem en vegetatie met zich meebrengt. Hierdoor groeien op sommige plaatsen geen boshyacinten meer waar er vroeger wel stonden.
  10. silexkeien rolstenen zijn die héél lang geleden achtergelaten zijn door snelstromende smeltwaterrivieren. Bij de grondboring kwamen we er een aantal tegen.

 

Dit en veel meer kwamen de 25 deelnemers te weten op de VMx-infosessie met spreker Dirk Libbrecht in het Kluisbos.