VMx Plus Antwerpen-Limburg focust op afval en materialen.

1 april 2021
by Sylvie Baert

Deze voormiddag vond VMx Plus Antwerpen-Limburg plaats met een focus op afval en materialen.

Extern specialist Stijn Smetsers van Recycling Partners Belgium BV, ging tijdens deze sessie met de vragen van de 11 deelnemers aan de slag. Enkele take-aways:

  • Let goed op als je een contract afsluit met een afvalophaler. Pas op voor té lange termijn contracten en weiger contracten met stilzwijgende verlenging. Laat in het contract opnemen waar het afval wordt afgevoerd en hoe het wordt verwerkt.
  • Een afvalhandboek is een nuttig instrument voor iets grotere bedrijven met meerdere afvalstromen. Met dit boek heb je een totaal overzicht van de afvalstromen in het bedrijf, met afvalcodes, ophalers, … Hierin staat vermeld hoe de inzameling wordt georganiseerd, wie wat verwerkt en hoe. En dit per afvalstroom. Aan de hand van sorteerinstructies, kom je tot een overzicht van wat waar in mag. Dit resulteert in sorteeropleidingen en toolboxen die door de leidinggevende periodiek aan alle betrokkenen worden gegeven. Door daarenboven het sorteergedrag te monitoren en feedback te integreren, verbetert het afvalbeleid.
  • Afvalreductie kan je bekomen na een sorteerproef: periodiek een restafvalcontainer ledigen en kijken wat niet thuis hoort in het restafval. Focus op 2 materialen die veel voorkomen, vb. folie en verpakkingsstrips. Hoe halen we deze fracties eruit en hoe herleiden we die richting een duurzame oplossing?
  • Heb je slib als afvalstroom? Laat de samenstelling van dit slib bepalen a.d.h.v. 6 maandelijkse Vlarema-analyse. Indien de milieu-inspectie andere/meer eisen oplegt, vraag je beste na welke die juist zijn. Geef deze door aan het labo voor bijkomende analyse.
  • Recipiënten zoals IBC’s en gasflessen hebben een vervaldatum. Houd deze in de gaten en maak goede afspraken met leveranciers zodat de recipiënten aangeleverd worden in hoeveelheden en volumes die afgestemd zijn op de productie. Wijzigt de productie, stem dan opnieuw af met de leverancier, zodat je geen producten dient weg te gooien of zodat je geen calamiteiten bekomt doordat je recipiënt begint te lekken na vervaldatum.