Vierdaagse opleiding over biodiversiteit

14 januari 2021
by Sylvie Baert

Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van bedrijfsterreinen. In 4 dagen word je bijgeschoold in biodiversiteit (achtergrond), de basisprincipes van een biodivers beheer en zie je ook hoe dit er in de praktijk uitziet. Je krijgt ook meer uitleg over voedselbossen, permacultuur, natuurbeheer, poelen, …

Programma

De eerste opleidingsdag vindt plaats in Gentbrugge op 22 april. We verwelkomen verschillende sprekers.

We starten de dag met een inleiding over de Green Deals door Niels Willo van het Departement Omgeving, gevolgd door een toelichting over de wetgeving inzake (tijdelijke) natuur door Peter Claus (Corridor). Na de lunch deelt Sarah Vande Cavey, intern milieucoördinator bij de Gentse site van het Amerikaans Chemiebedrijf Buckman, haar ervaringen met het introduceren van een biodivers terreinbeheer. De rest van de dag is ecoloog Herman Dierickx aan het woord. Hij gaat in op alle belangrijke aspecten van een biodivers groenbeheer in de praktijk, zoals achtergrond problematiek biodiversiteitsverlies, Toelichting biodiversiteit: natuurgebied, corridor, stapsteen, Rol van de milieuprofessional in dit verhaal, Algemene principes natuurbeheer, grasland/bloemenweide – maaibeheer  – hooimijt, ...

Hetgeen je op 22 april ziet in theorie zie je op onderstaande dagen in de praktijk toegepast.

De 2de dag vindt plaats op 27 april en speelt in op biodivers groenbeleid in de praktijk op 2 bedrijfsterreinen in Noord-West Brabant, de derde dag van deze opleiding op 11 mei vindt ook plaats in Noord-West Brabant met twee bezoeken aan terreinen waar al een biodivers beleid wordt toegepast, en de 4de dag gaat door in de bedrijfstuin van Vito in Mol. Deze gaan bijna volledig buiten door en bestaan uit telkens 1 of 2 terreinbezoeken. 

Het is mogelijk de dagen apart te volgen of voor de volledige 4 dagen in te schrijven. Interesse om het ganse traject te volgen? Neem contact op met sylvie@vmx.be en wij zorgen voor jouw inschrijving. 

Voor alle dagen krijgt men een attest permanente vorming (zowel milieucoördinatoren, MER-deskundigen biodiversiteit, MER-coördinatoren).